تجزیه و تحلیل ارزش اضافی

در این صفحه تعداد 70 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل ارزش اضافی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل ارزش اضافی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ارزش اضافی; Long-term wave modeling; Persian Gulf; Caspian Sea; Circular-linear regression; Time domain analysis; Extreme value analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ارزش اضافی; Threshold estimation; Extreme value analysis; Peaks over threshold method; Generalized Pareto distribution; Storm wave height; Return period;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ارزش اضافی; Ocean waves; Marine structures; Extreme value analysis; Regional frequency analysis; Climate change; Ocean environment; Environmental loads; Spatial analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ارزش اضافی; Probabilistic inference and estimation; Extreme value analysis; Dynamic Bayesian Network; Kalman smoother; Seismic loading; Structural health monitoring
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ارزش اضافی; Extreme value analysis; Time and space evolution of extremes; Directional data; Wind speed; Hydraulic loads; Assessment of water defences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ارزش اضافی; Non-Gaussian wind effects; Extreme value analysis; Peak factor; Bimodal distribution; Peaks-over-threshold; Translation process