فرکانس بسیار پایین

در این صفحه تعداد 35 مقاله تخصصی درباره فرکانس بسیار پایین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرکانس بسیار پایین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; ELF; extremely low frequency; AC; alternating current; TCO; tjänstemännens centralorganisation; ICNIRP; international commission on non-ionizing radiation protection; IEEE; institute of electrical and electronic engineers; CPU; central processing unit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; EB; embryonic body; ELF; extremely low frequency; EMF; electromagnetic field; ES; embryonic stem; EST; embryonic stem cell test; 5-FU; 5-fluorouracil; ICNIRP; International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection; IH; induction heating; IF; interm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; EMF; electromagnetic fields; IARC; International Research Center on Cancer; VLF; very low frequency; ELF; extremely low frequency; SAR; specific absorption rate; RF; radio frequency; CNS; central nervous system; MMP; matrix metalloproteinases; BBB; bloodâ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; Akt; serine-threonine kinase; DAG; directed acyclic graph; DnC; sampling time at day  n of a Control explant; DnS; sampling time at day  n of a Stimulated explant; ELF; extremely low frequency; EMF; electromagnetic field; ERKs; extracellular signal-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; AC; alternating magnetic fields; CE; Coulomb explosion; EF; electric field; ELF; extremely low frequency; H.a; Helix aspersa mollusc; LP; lipid bilayer; MF; magnetic fields; NANA; N-acetylneuraminic acid or sialic acid; NN; nearest neighbour neurons; nn;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; ALL; acute lymphoblastic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; COG; Children's Oncology Group; DS; Down syndrome; ELF; extremely low frequency; ML-DS; myeloid leukemia subtype specific to Down syndrome; NDS; non-Down syndrome; TAM; transient abnormal mye
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; ELF; extremely low frequency; ELF-MF; extremely low frequency magnetic field; ELF-EF; extremely low frequency electric field; IF; intermediate frequency; IF-MF; intermediate frequency magnetic field; IF-EF; intermediate frequency electric field; EMF; elec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; 2G/3G; Second generation/Third generation; APC; Adaptive Power Control; CDMA; Code Division Multiple Access; CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluid; DECT; Digital Enhanced Cordless Telecommunications; EIRP; equivalent isotropically radiated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; TETRA; Terrestrial Trunked Radio; ELF; extremely low frequency; EMF; electromagnetic fields; EEG; electroencephalogram; EKG; electrocardiogram; ERPs; event-related potentials; HRV; heart rate variability; SAR; specific absorption rate; ABT; Attentional Bl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; HO-1; heme oxygenase-1; PCO; protein carbonyl content; MDA; malondialdehyde; NO; nitric oxide; HP; hydroxyproline; NAC; N-acetyl-l-cysteine; EGCG; epigallocatechin-3-gallate; ELF; extremely low frequency; E; electric; EM; electromagnetic; ROS; reactive ox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس بسیار پایین; CDNB; 1-chloro-2,4-dinitrobenzene; ELF; extremely low frequency; EMF; electromagnetic fields; GR; glutathione reductase; GST; glutathione S-transferase; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidized glutathione; KMBA; α-keto-γ-methiolbutyric acid; MDA; malon