میزان تغذیه

در این صفحه تعداد 79 مقاله تخصصی درباره میزان تغذیه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میزان تغذیه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان تغذیه; aggregation rate; attachment strength; behavioural defence; Dreissena polymorpha; Dreissena rostriformis bugensis; feeding rate; habitat choice; pumpkinseed sunfish; round goby; rusty crayfish;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان تغذیه; α; assimilation efficiency; α-HBCD; α-hexabromocyclododecane; BFR; brominated flame retardant; Ccontrol feed; contaminant concentration in control feed; Cfeed; contaminant concentration in feed; Cfish; contaminant concentration in fish fillet; cyp1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان تغذیه; AFB1; aflatoxin B1; AF; aflatoxin; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; IBW; initial body weight; FBW; final body weight; FR; feeding rate; SGR; specific growth rate; FE; feed efficiency; CF; condition factor; HSI; hepatosomatic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان تغذیه; GLS; glucosinolates; AITC; allyl isothiocyanates; FR; feeding rate; SGR; specific growth rate; PER; protein efficiency ratio; FE; feed efficiency; GLU; glucose; CHO; cholesterol; TG; triglyceride; BUN; blood urea nitrogen; TP; total phosphorus; TB; total
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان تغذیه; COD; chemical oxygen demand; WWTP; wastewater treatment plant; TZW; water technology centre; SPE; solid phase extraction; DOC; dissolved organic carbon; TiO2; titanium dioxide; UV; ultraviolet; PAC; powdered activated carbon; CI; confidence interval; Meta