فیبروماتوز

در این صفحه تعداد 105 مقاله تخصصی درباره فیبروماتوز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فیبروماتوز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروماتوز; Fibromatosis; Surgery; Recurrence-free survival; Risk factorsDF, desmoid-type fibromatosis; FAP, familial adenomatous polyposis; RFS, recurrence-free survival; HR, hazard ratio; 95% CI, 95% confidence interval; PUMCH, Peking Union Medical College Hospital
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروماتوز; Penis; Fibrosis; Fibromatosis; Dupuytren's; Myofibroblast; Fibroblast; Smooth Muscle Cells; Collagenase; Periostin; PSTN; MYF5; IGF‐1; NOX4; KTN34; ACTC1; PAI‐2; MMP3; ATG2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروماتوز; Sein; Abrikossoff; Tumeur à cellules granuleuses; Adénomatose érosive du mamelon; Cytostéatonécrose; Fibromatose mammaire; Tumeur desmoïde; Galactocèle; Hamartome; Hémangiome; Lipome; Papillomatose juvénile; Hyperplasie stromale pseudo-angiomateu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبروماتوز; Paroi; Perte de substance; Reconstruction de la paroi abdominale; Lambeau grand dorsal; Fibromatose; Tumeur desmoïde; Abdominal wall; Loss of substance; Reconstruction of the abdominal wall; Latissimus dorsi free flap; Desmoid tumor; Fibromatosis;