پرکننده

در این صفحه تعداد 240 مقاله تخصصی درباره پرکننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پرکننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرکننده; Bellafill; Belotero; Botox; consultation; Dysport; filler; hyaluronic; injection; Juvederm; neuromodulator; neurotoxin; Radiesse; Restylane; Sculptra; technique; Xeomin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرکننده; adverse event; asymmetry; Bellafill; Belotero; Botox; Dysport; filler; hyaluronic; indication; injectable; Juvederm; neuromodulator; neurotoxin; pain; Radiesse; Restylane; Sculptra; Xeomin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرکننده; Facial fat compartment; Facial ageing; Anatomical study; Face lift; Filler; Fat grafting; Compartiments graisseux; Vieillissement facial; Étude anatomique;