تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA)

در این صفحه تعداد 594 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Composite laminates; Delamination; Buckling behaviour; Finite element analysis (FEA); Virtual crack closure technique (VCCT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Polymer-matrix composites (PMCs); Debonding; Friction/frictional sliding; Finite element analysis (FEA); Microbond test/ microdroplet test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); High frequency mechanical impact (HFMI); Stress concentration; Fatigue strength improvement; Residual stress; Finite element analysis (FEA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Buckling; Finite element analysis (FEA); Computed tomography (CT) analysis; Virtual crack closure technique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Removable partial dentures (RPDs); Laser-sintering; Circumferential clasp design; Cobalt-chromium (Co-Cr); Plastic deformation; Fatigue failure; Finite element analysis (FEA); Undercut; Retention force; Stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Spheroidal Graphite Iron (SGI); Coefficient of thermal expansion (CTE); Micromechanics; Representative volume element (RVE); Finite element analysis (FEA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Pipeline coating; Coating degradation; X-ray computed tomography (X-ray CT); Finite element analysis (FEA); Data-constrained modelling (DCM); Mechanical strain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Laminates; Impact behaviour; Finite element analysis (FEA); Non-destructive testing; Lamb waves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Fiber metal laminates (FMLs); Notch; Off-axis dependence; Mechanical response; Damage behavior; Finite element analysis (FEA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Composite laminates; Micromechanics of failure (MMF); Stress amplification factors (SAFs); Finite element analysis (FEA); Multi-scale model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Concrete-filled steel tube (CFST); Hexagonal; Concrete-encased column base; Finite element analysis (FEA); Load transfer mechanisms; Strength model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Carbon fiber; Buckling; Finite element analysis (FEA); Filament winding; Genetic algorithm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Carbon fiber; Buckling; Finite element analysis (FEA); Filament winding; Genetic algorithm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Permanent magnet synchronous motor (PMSM); Cogging torque (CT); Multi-objective optimization; Finite element analysis (FEA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Isogeometric Analysis (IGA); Finite Element Analysis (FEA); Refined Isogeometric Analysis (rIGA); Conjugate gradient; Incomplete LU factorization; k-refinement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Finite element analysis (FEA); Seismic behavior; Fully prefabricated steel frame; Bolted end-plate joint; Flexible brace; Prefabricated slab;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Nano-structures; Polymer; Graphene; Percolation threshold; Finite element analysis (FEA); Computational modelling; Electrical properties; Electrical conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA); Wave energy converters (WECs); Point-absorber WECs; Flexible multibody dynamic (FMBD); Multibody dynamics (MBD); Finite element analysis (FEA); NOTC 10 kW multi-point-absorber WEC;