مدل سازی عنصر محدود

در این صفحه تعداد 757 مقاله تخصصی درباره مدل سازی عنصر محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی عنصر محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Incudostapedial joint; Dynamic properties; Dynamic mechanical analyzer; Frequency-temperature superposition; Finite element modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Corrugated steel plate shear wall design; Interactive shear buckling stress; Finite element modeling; Reduced beam section plastic hinge; Tension field;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Thin metallic films; Local crack driving force; Residual stress; Finite element modeling; Material inhomogeneity; Fracture mechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Osteoarthritis; High tibial osteotomy; Weight-bearing axis; Finite element modeling; Knee alignment; Knee re-alignment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Cyclic fatigue; Accelerated lifetime testing; Finite element modeling; Dental implants; Fractography; Titanium; Simulated bone; Plastic strain; Brown-Miller criteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Uncertainty quantification; Structural vibration; Experimental modal analysis; Finite element modeling; Parameter identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Containment; Finite element modeling; Prestressed concrete; Steel liner; Ultimate bearing capacity; Beyond design basis event;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Community resilience; Finite element modeling; Fragilities; Light-frame wood construction; Tornadoes; Structural engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Structural identification; Thermal analysis; Finite element modeling; Steel girder bridge; Temperature; Monitoring; Integral abutment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Severe slugging; Finite difference method; Finite element modeling; Abaqus; Fluid structure interaction; Top-tensioned riser;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Microcapsules; Composites; Finite element modeling; Single-microcapsule compression; Dynamic mechanical analysis; Effective elastic properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Ultrasonic noise backscattering; Polycrystalline materials; Grain size effects; Reciprocity theorem; Elastic wave propagation; Finite element modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Carbon fiber reinforced polymer matrix composites; Edge-on impact; Compression after impact; Delamination; Finite Element Modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Surface roughness; Finite element modeling; Laser shock wave; Plastic flow; Micro-features; Aluminum alloy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Monolithic zirconia crowns; Fractography; Fracture resistance; Thermal fatigue; Mechanical fatigue; CAD/CAM; Finite element modeling;