ترمودینامیک زمان محدود

در این صفحه تعداد 62 مقاله تخصصی درباره ترمودینامیک زمان محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترمودینامیک زمان محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; AS; air standard; EF; ecological function; EGR; entropy generation rate; FL; friction loss; FTT; finite time thermodynamics; HTL; heat transfer loss; ICE; Internal combustion engine; IIL; internal irreversibility loss; IOC; irreversible Otto cycle; OP; op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Molecular heat engines; Irreversibility; Finite time thermodynamics; Quantum heat engine; Quantum constructal law; Non-equilibrium thermodynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Exergy loss; Entransy loss; Entransy degeneration; Entransy loss equation; The generalized irreversible Carnot engine system; The generalized heat transfer law; Finite time thermodynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Ecological function; Finite time thermodynamics; Ecological coefficient of performance; Nanoscale irreversible Stirling refrigerator; Energetic sustainability index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Maximum power output; Finite time thermodynamics; Electrical efficiency; Thermally regenerative electrochemical cycle (TREC); Dual loop thermally regenerative electrochemical cycle (DLTREC)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Thermally regenerative electrochemical refrigerator (TRER); Performance analysis; Coefficient of performance (COP); Heat leakage; Finite time thermodynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Constructal theory; Blast furnace iron-making process; Hot metal yield; Useful energy; Finite time thermodynamics; Generalized thermodynamic optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Closed-form model; Finite speed thermodynamics; Finite time thermodynamics; Internal combustion engine; Spark ignition engine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Combined thermionic-thermoelectric refrigerator; Finite time thermodynamics; External heat transfer; Heat transfer surface area; Optimum performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Microscopic electron engine; Rectangular transmission probability; Lorentz transmission probability; Operating regime; Optimal performance characteristics; Finite time thermodynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترمودینامیک زمان محدود; Crystallization process; Entropy generation minimization; Generalized mass diffusion law; Finite time thermodynamics; Generalized thermodynamic optimization;