درست نیروی

در این صفحه تعداد 265 مقاله تخصصی درباره درست نیروی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درست نیروی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درست نیروی; CMC; corticomuscular coherence; ECR; extensor carpi radialis longus muscle; EEG; electroencephalogram; EMG; electromyogram; FCR; flexor carpi radialis longus muscle; M1; primary motor cortex; SM1; primary sensorimotor cortex; Sensorimotor binding; Long la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درست نیروی; amorphous; solid dispersion; solid solutions; thermodynamics; kinetics; in silico modeling; molecular dynamics; molecular modeling; QSPR; physical stability; API; active pharmaceutical ingredient; ASD; amorphous solid dispersion; DFT; density functional t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درست نیروی; AMA; amantadine; BFM; bond fluctuation method; BST-2; bone marrow stromal cell antigen 2; CD; circular dichroism; CGMD; coarse-grained molecular dynamics; ClyA; cytolysin A; DHPC; dihexanoylphosphocholine; DPC; dodecylphosphocholine; E. coli; Escherichia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درست نیروی; Cyclopropane; Cyclobutane; Cyclopentane; Cyclohexane; Vapor–liquid equilibria; Transport properties; Molecular simulation; Force field
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درست نیروی; AA; all-atom; AD; Alzheimer's disease; AFM; atomic force microscopy; BK channels; big potassium channels or large conductance, Ca2+- and voltage-gated K+ channels; CCM; cholesterol consensus motif; CG; coarse-grained; CRAC; cholesterol recognition/interac