مقدار کسر تولید گاز

در این صفحه تعداد 6 مقاله تخصصی درباره مقدار کسر تولید گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مقدار کسر تولید گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار کسر تولید گاز; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; EE; ether extract; K; fractional rate of gas production; L; lag time; aNDF; neutral detergent fiber; T; time; VT; gas produced at time T; Vmax; theoretical maximum gas production; VFA; volatile fat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار کسر تولید گاز; A; asymptotic gas production; AFR; average fermentation rate; c; fractional rate of gas production; dg; extent of degradation in the rumen; DM; dry matter; FE; fermentation efficiency; G24; gas production at 24 h of incubation; IVD; in vitro dry matter d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار کسر تولید گاز; A; potential gas production; ADF; acid detergent fibre; DMD; dry matter degradation; GP; gas production; HC; hemicellulose; L; lag phase prior to start of the fermentation 2500; NDF; neutral detergent fibre; OMD; organic matter degradation; RPT; reading p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار کسر تولید گاز; A; asymptotic gas production; ADF; acid detergent fibre; c; fractional rate of gas production; CP; crude protein; CT; condensed tannins; dg; extent of degradation; DM; dry matter; D144; dry matter disappearance after 144 h of incubation; G24; cumulative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقدار کسر تولید گاز; A; potential gas production; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; BCT; bound condensed tannins; CP; crude protein; DM; dry matter; DMD; in situ dry matter disappearance; FCT; free condensed tannins; G24; cumulative gas production at 24