آشنایی با موضوع

انرژی شکست به عنوان انرژی مورد نیاز برای باز شدن محدوده واحد سطح ترک تعریف شده است. این یک ویژگی مادی است و به اندازه ساختار بستگی ندارد. انرژی شکست می تواند به صورت مجموع انرژی ایجاد شده و انرژی جداسازی سطح بیان شود.
در این صفحه تعداد 321 مقاله تخصصی درباره انرژی شکست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انرژی شکست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی شکست; Microwave healing of asphalt mixture; Flake graphite; Exfoliated graphite nanoplatelet; Fracture energy; Disk-shaped compact tensile test; Cohesive fracture simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی شکست; Reflective cracking; Customized overlay tester; Cyclic disc-shaped compact tension test; Full-scale test; Fracture energy; Released energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی شکست; Multi-material photopolymer interface; Print orientation; Fracture energy; Digital materials; Multi-material additive manufacturing; Material jetting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی شکست; Impacto; Energía de fractura; SFRC; Flexotracción; Dinámico; Factor de incremento dinámico (DIF); Impact; Fracture energy; SFRC, Flexure; Dynamic; Dynamic increase factor (DIF);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی شکست; Lime-cement mortar; Electric arc furnace (black) slag; Ladle furnace (white) slag; Fracture energy; Three-point bending test; Response Surface Methodology (RSM); Central Composite Design (CCD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی شکست; DFJ; Double Flat Jack; DPT; Double Punch Test; DRMS; Drilling Resistance Measurement System; MDT; Minor Destructive Testing; NDT; Non Destructive Testing; TPT; Torque Penetrometric Test; Historical construction; Masonry; Brickwork; Mortar; In-situ testing