آشنایی با موضوع

انرژی آزاد ممکن است به یکی از این موارد اشاره داشته باشد: _ انرژی آزاد ترمودینامیکی، انرژی در یک سیستم فیزیکی که می تواند تبدیل به کار کند؛ _ انرژی آزاد هلمولتز؛ _ انرژی آزاد گیبس؛ _ انرژی آزاد لاندو؛ _ انرژی آزاد متغیر، یک ساختار از نظریه اطلاعات است که در روش های بیس بیگانه استفاده می شود.
در این صفحه تعداد 478 مقاله تخصصی درباره انرژی آزاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انرژی آزاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی آزاد; AChE; acetylcholinesterase; BChE; butyrylcholinesterase; ChEs; cholinesterases; CWA; chemical warfare agents; CWNA; chemical warfare nerve agent; EI; enzyme-inhibitor conjugate; EVB; empirical valence bond; FE; free energy; MD; molecular dynamics; NA; ner
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی آزاد; Anhedonia; Dopamine; Explanation; Explanatory pluralism; Free energy; Incentive salience; Predictive processing; Reduction; Reward prediction error; Unification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی آزاد; RNA polymerase; Transcription Elongation Complex; Master Equation; Rule-Based Modelling; Brownian Ratchet Model; Equilibrium Kinetics; Chemical Equilibrium; Steady State Dynamics; Quasi-Steady State; Michaelis-Menten Kinetics; Free Energy; Boltzmann Distr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی آزاد; Conformation; Configuration; Chirality; Stereoselectivity; Free energy; Bond rotation; Chiral inversion; Gossypol; Lidocaine; Peptides; Amfepramone; Cathinone; Hyoscyamine and atropine; Pilocarpine; Benzodiazepines; Ketotifen; Telenzepine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی آزاد; MD; molecular dynamics; CV; collective variable; WTMetaD; well-tempered metadynamics; BE-META; bias-exchange metadynamics; US; umbrella sampling; Membrane proteins; Free energy; K+ channels; Na+ channels; Enhanced sampling; Molecular dynamics; Simulations