وضعیت عملکردی

در این صفحه تعداد264 مقاله تخصصی دربارهوضعیت عملکردی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شدهوضعیت عملکردی
مقالات ISIوضعیت عملکردی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت عملکردی; Functional status; Assisted living; Fall risk; Mobility; Dementia; Wandering behaviors; Nursing facilities; Real-time locating system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت عملکردی; Ancle fracture; Fragiltiy ancle fracture; Osteoporosis; Orthogeriatric comanagement; Geriatric fracture; ORIF; Functional status;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت عملکردی; Chemotherapy; Elderly; Physical function; Breast cancer; Survivorship; Functional status; Inflammation; TNF-alpha; IL-6; d-Dimers; IGF-1; IGFBP-3; DNA oxidation; RNA oxidation; Vitamin D; Albumin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت عملکردی; FS; functional status; PFS; progression-free survival; OS; overall survival; ADL; Activities of daily living; IADL; Instrumental activities of daily living; KLIMOP; study (Cancer in Limburg Older Patients); Colorectal cancer; Breast cancer; Chemotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت عملکردی; assessment; congestive heart failure; functional status; walk test; 60ftWT; 60-foot walk test; 6MWT; 6-min walk test; CI; confidence interval; HF; heart failure; HR; hazard ratio; KCCQ; Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; LVEF; left ventricular ejec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وضعیت عملکردی; Hypothenar fat pad flap; Carpal tunnel syndrome; Sensibility; Strength; Pain; Functional status; Lambeau hypothénarien; Compression du nerf médian; Sensibilité; Force; Douleur; Fonctionnalité;