مواد طبقه بندی شده عملکردی

در این صفحه تعداد 873 مقاله تخصصی درباره مواد طبقه بندی شده عملکردی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد طبقه بندی شده عملکردی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Arthroplasty; Joint replacement; Medical alloys; Review; Surface treatment; 3DP; 3D Printing; ALM; additive layer manufacturing; AM; additive manufacturing; ARB; accumulative roll bonding; ASTM; American Society of Testing Materials; AWJ; abrasive water j
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Ultrasonic Love waves; Functionally graded materials; Profiles of elastic constants; Direct Sturm-Liouville Problem; Group velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Layered structures; Adhesion; Mechanical properties; Compression molding; Functionally graded materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Micromechanics; Effective conductivity; Composite materials; Functionally graded materials; Interphase zone; Maxwell effective medium theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Postbuckling; Functionally graded materials; Carbon nanotube reinforced composites; Imperfection sensitivity; Differential quadrature method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Vibro-acoustic response; Functionally graded materials; Temperature dependent material properties; Thermal effects; First-order shear deformation plate theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Functionally graded materials; Power-law graded half-space; Normal contact with adhesion; Winkler foundation; Method of dimensionality reduction; JKR-theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Rotating pre-twisted microbeams; Functionally graded materials; Modified strain gradient theory; Free vibration; Thermal environment; Chebyshev-Ritz method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Free vibration; Truncated conical shell panels; Functionally graded materials; Thermal environment; Differential quadrature method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Quadrilateral microplates; Modified strain gradient theory; Free vibration; Functionally graded materials; Chebyshev-Ritz method; Thermal environment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Transient analysis; Functionally graded materials; Variable cross-section; Durbin's algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Axisymmetric bending; Functionally graded materials; Magneto-electro-elasticity; Piezoelectricity; Three-dimensional analytical solution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Functionally graded materials; Rotating disk; Variable angular velocity; Non-uniform thickness; Finite difference method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Fracture; Impact behavior; Computational modeling; Damage mechanics; Phase field model; Dynamic crack growth; Functionally graded materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Integrated design; Topology optimization; Level set method; Cellular composites; Functionally graded materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Nanorotor; Rotating annular nanoplate; Functionally graded materials; Thermo-mechanical analysis; Surface effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Functionally graded materials; Annular and circular micro-plates; Modified couple stress theory; Bending; Free vibrations; Thermal loading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Open-cell metal foams; Hybrid metal foams; Energy absorbing materials; Functionally graded materials; Coating; Impact;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Functionally graded materials; Non-Fourier heat conduction; Temperature distributions; Spherical subsurface defect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد طبقه بندی شده عملکردی; Transient heat conduction; Functionally graded materials; Boundary face method; Laplace transformation; Multiple reciprocity method