صفحه عملکردی درجه بندی شده

در این صفحه تعداد 63 مقاله تخصصی درباره صفحه عملکردی درجه بندی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI صفحه عملکردی درجه بندی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صفحه عملکردی درجه بندی شده; Functionally graded plate; Thermal buckling; Mesh-free radial point interpolation method; Higher-order shear deformation plate theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صفحه عملکردی درجه بندی شده; Rectangular hole; Functionally graded plate; Complex variable method; Through thickness variation; Stresses and moments around hole;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صفحه عملکردی درجه بندی شده; Functionally graded plate; Classical plate theory; Stiffness gradient; Power-law distribution; Numerical modeling; Graded solid elements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صفحه عملکردی درجه بندی شده; Thermal buckling; Postbuckling; Graphene nanocomposite; Functionally graded plate; Differential quadrature method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صفحه عملکردی درجه بندی شده; Thermal effect; Isogeometric analysis; Higher-order shear deformation theory; Nonlinear analysis; Functionally graded plate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صفحه عملکردی درجه بندی شده; Static analysis; Functionally graded plate; Rayleigh–Ritz method; Uniformly distributed load; Hydrostatic pressure