الکل فورفوریل

در این صفحه تعداد 130 مقاله تخصصی درباره الکل فورفوریل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکل فورفوریل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; MOF; metal-organic framework; SC; supercapacitor; CNT; carbon nanotubes; Rs; series resistance; Rct; charge transfer resistance; ES; energy density; Ps; power density; NPC; nano-porous carbon; BDAC; biowaste derived activated carbon; TMDs; transition meta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; Biomass; Sustainability; Catalysis; Multifunctional; Catalyst design; 1,2-PDO; 1,2-propanediol; 1,3-PDO; 1,3-propanediol; 2-MF; 2-methylfuran; ALD; atomic layer deposition; A&AEM; alkali & alkaline earth metals, ATR-FTIR, attenuated total reflectance-Four
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; 4-OH-TEMPO; 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy; AAPBA; N-acryloyl-m-aminophenyl boronic acid; ABS; acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer; AFM; atomic force microscopy; AIBN; 2,2-azodiisobutyronitrile; AOBA; 4-allyloxybenzaldehyde; APBA; 4-ami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; ABT; 4,4-(benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4,7-diyl)dianiline; BBT; 4,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole; BPA; bisphenol A; BT; Benzothiadiazole; FFA; furfuryl alcohol; MPD; m-phenylendiamine; PA; polyamide; PA-ABT (x%)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-NMethyl tetrahydrofurfuryl ether; Ethyl tetrahydrofurfuryl ether; Furfuryl alcohol; Solid acid; Diesel additive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; Carbonaceous mesocellular foams; Glucose oxidase adsorption; Solution pH and concentration; Furfuryl alcohol; Sucrose; Phenolic resin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; FFA, furfuryl alcohol; NT, nanotube; 6-HP-one, 6-hydroxy(2H)pyran-3(6H)-one; GW, Gulf of Mexico water; NP, nanopure water; DWH, deepwater horizonPetroleum; Singlet oxygen; Furfuryl alcohol; Chemical probe; 6-Hydroxy(2H)pyran-3(6H)-one
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; 2-SMF; 2-sulfoxymethylfuran; FFA; furfuryl alcohol; FFA-Val; N-((furan-2-yl)methyl)-valine; FFA-Val-FTH; N-((furan-2-yl)methyl)-valine fluorescein thiohydantoin; FITC; fluorescein-5-isothiocyanate; FTH; fluorescein thiohydantoin; SULT; sulfotransferase; U
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; BF-STEM; bright field scanning TEM; CI; capillary inclusion; CR; chemical reduction; DI; deionized; FA; furfuryl alcohol; FAL; furfural; FFT; fast Fourier transform; HRTEM; high-resolution transmission electron microscopy; GC; gas chromatography; HAADF-ST
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; FAL; furfuryl alcohol; THFAL; tetrahydrofurfuryl alcohol; FFR; furfural; 2-MF; 2-methyl furan; 2-MeTHF; 2- methyl tetrahydrofuran; PeDO; pentane diol; CPO; cyclopentanone; CPL; cyclopentanol; PDO; 2-pentanol; MMT K-10; montmorillonite; Furfural; 1,2-penta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل فورفوریل; Carbon nanotubes; Graphene; Peroxydisulfate; Peroxymonosulfate; Reaction pathways; AO7; acid orange 7; Eads; adsorption energy; AOPs; advanced oxidation processes; NH2-G; aminated graphene/NH2 functionalized graphene; BA; benzoic acid; BG; boron-doped gra