آشنایی با موضوع

گلیکوزآمینوگلیکان (به انگلیسی: Glycosaminoglycan) یا موکوپلی ساکارید پلی ساکاریدهای بدون شاخه طولانی می‌باشند که از تکرار واحدهای دی‌ساکارید تولید می‌شوند و نقش کلیدی در ساختمان مولکولی و عملکرد غشا سیتوپلاسمی دارند. گلیکوز آمینو گلیکان ها (GAGها) زنجیره های خطی پلی ساکاریدی هستند که از واحدهای دی ساکاریدی تکراری تشکیل شده اند. یکی از دو قند در این دی ساکاریدها یک قند آمینه (مانند N-استیل گلوکز آمین یا N- استیل گالاکتوز آمین) و دیگری معمولا یک اورونیک اسید (مانند گلوکورونیک یا ایدورونیک اسید) می باشد. به یک یا هر دوی این قندها دست کم یک گروه آنیونی (با بار منفی، مانند کربوکسیلات یا سولفات) متصل می شود. بنابراین هر پلیمر GAG چندین بار منفی دارد. گلیکوز آمینو گلیکان ها بر اساس نوع تکرار قندی به پنج دسته عمده تقسیم می شوند. در این میان، به جز هیالورونان بقیه در ساختار پروتئوگلیکان ها شرکت می کنند. گلیکوزآمینوگلیکان‌ها در بافت همبند بیشتر حیوانات و گیاهان وجود دارند. این ترکیبات بسیار قطبی هستند و به دلیل جذب آب در بافتها دارای خاصیت لغزندگی و ضربه گیر هستند. در هر صورت این پروتئین، پس از سنتز و طی عبور از شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی، قندی می شود. به هر پروتئین ممکن است تا 100 پلیمر GAG متصل شود. در این قندی شدن، آنزیم های گلیکوزیل ترنسفراز گوناگون، واحدهای قندی را به پروتئین اضافه می کنند: ابتدا یک رابط قندی به صورت متصل به N یا متصل به O به پروتئین افزوده می شود، سپس زیر واحدهای پلیمر GAG به این رابط اضافه می گردند. در فرآیند قندی شدن، اضافه شدن هر قند توسط یک گلیکوزیل ترنسفراز، سوبسترای مناسب برای گلیکوزیل ترنسفراز بعدی را فراهم می کند. علاوه بر این، اتصال گروه های سولفات به قندها و نیز نوآرایی پیوندهای گلیکوزیدی بین آنها، در دستگاه گلژی انجام می گیرد. وزیکول های ترشحی محتوی این پروتئوگلیکان ها، پس از جدا شدن از شبکه ترانس گلژی، به طور تنظیم شده به غشا ملحق می شوند.
در این صفحه تعداد 226 مقاله تخصصی درباره گلیکوزآمینوگلیکان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیکوزآمینوگلیکان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; BSA, bovine serum albumin; DMEM, Dulbecco's modified eagle medium; ECM, extracellular matrix; FGF2, fibroblast growth factor 2; GAG, glycosaminoglycan; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; N-glycosylated, N-linked glycosylated; PBS, phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; bHABP, biotinylated hyaluronic acid binding protein; Da, Dalton; DC, dendritic cells; ECM, extracellular matrix; GAG, glycosaminoglycan; HA, hyaluronan; H–E, hematoxylin–eosin; HAS, HA synthase; Hyal, hyaluronidase; HMW-HA, high molecular weight-HA; i.p.,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG, glycosaminoglycan; IdoA, l-iduronic acid; GlcA, d-glucuronic acid; GlcNAc, N-acetyl-d-glucosamine; CHO, Chinese hamster ovary; HS, heparan sulfate; ATIII, antithrombin III; Ext, exostosin; Ndst, N-deacetylase/N-sulfotransferase; Hs6st, heparan sulfat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Ac, acetate; AHC, agglomerative hierarchical clustering; CAD, collisionally activated dissociation; CS, chondroitin sulfate; DP, degree of polymerization; DS, dermatan sulfate; GAG, glycosaminoglycan; GlcUA, glucuronic acid; GlcN, glucosamine; GlcNAc, N-a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CPP, cell penetrating peptides; ECM, extracellular matrix; EPR, enhanced permeability and retention; ER, endoplasmic reticulum; GAG, glycosaminoglycan; GALA, a 30 amino acid synthetic peptide with a glutamic acid–alanine–leucine–alanine repeat; IFP, inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG, glycosaminoglycan; HypF-N, N-terminal domain of Escherichia coli HypF; Aβ, amyloid β; IAPP, islet amyloid polypeptide; CHO, Chinese hamster ovarian; TFE, trifluoroethanol; ThT, thioflavin T; HS, heparan sulfate; DS, dermatan sulfate; MTT, 3-(4,5-dime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Shh, Sonic hedgehog; Runx2, Runt related transcription factor 2; BMP, bone morphogenic protein; GAG, glycosaminoglycan; RNAi, RNA interference; siRNA, small interference RNA; Hif-1, hypoxia-inducible factor 1; SMMD, spondylo-megaepiphysial-metaphysial dys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; 4S, 4-O-sulfo; CS-A, chondroitin 4-sulfate; DEAE, diethylaminoethyl weak-anion exchanger; dp, degree of polymerization; ESI-FTMS, electrospray ionization Fourier transform mass spectrometry; GAG, glycosaminoglycan; Gal, galactopyranose; GalNAc, 2-deoxy-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; PM, placental malaria; IE, infected erythrocytes; CSA, chondroitin sulfate A; GAG, glycosaminoglycan; PfEMP1, Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1; DBL, duffy binding like; CPDA, citrate phosphate dextrose adenine; PBS, phosphate buffered
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; 2AB, 2-aminobenzamide; AT-III, antithrombin III; DEN-2, dengue virus type 2; FGF, fibroblast growth factor; GAG, glycosaminoglycan; GlcA, d-glucuronic acid; GlcN, d-glucosamine; GlcNAc, N-acetyl-d-glucosamine; Hep, heparin; HexA, hexuronic acid; ΔHexA, 4,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; TGFRI, Type I TGF-β receptor; TGFRII, Type II TGF-β receptor; GAG, glycosaminoglycan; TM/cytoplasmic, transmembrane–cytoplasmic; GSI, γ-secretase inhibitorTGF-β; Betaglycan; γ-Secretase; Ectodomain shedding; Regulated intramembrane proteolysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CSA, conformation-specific anti-idursulfase antibody assay; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; ERT, enzyme replacement therapy; GAG, glycosaminoglycan; HOS, Hunter Outcome Survey; I2S, iduronate-2-sulfatase; HRP, horseradish peroxidase; Ig, immunog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; cABC, chondroitinase ABC; Cys, cysteine; CS, chondroitin sulphate; DMEM, Dulbecco’s modified Eagle’s medium; DS, dermatan sulphate; ECM, extracellular matrix; FCS, fetal calf serum; GAG, glycosaminoglycan; GalNAc, N-acetylgalactosamine; GFP, green fluores
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG, glycosaminoglycan; HA, hyaluronic acid; tsGAG, total sulfated GAG; tUA, total uronic acid; CS, chondroitin sulfate; DS, dermatan sulfate; KS, keratan sulfate; HS, heparan sulfate; HP, heparin; PG, proteoglycanGlycosaminoglycan; Hyaluronic acid; Total
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Direct RNA template; RNA world; Ribonucleoprotein; Assembly chaperone; Long non-coding RNADRT, Direct RNA Template; DRT-like, existing RNA templating systems that have functional analogies with a hypothetical DRT; GAG, glycosaminoglycan; lncRNA, long non-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; FMD, foot-and-mouth disease; FMDV, FMD virus; GAG, glycosaminoglycan; HSPG, heparan sulphate proteoglycan; SAT, South African TerritoriesFoot-and-mouth disease virus; Infectious cDNA; Recombinant virus; Integrin receptor; Heparan sulphate proteoglycan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; BSA, bovine serum albumin; BHK, baby hamster kidney fibroblast; DENV, dengue virus; DHF/DSS, dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome; GAG, glycosaminoglycan; GPI, glycosylphosphatidyl inositol; MAb, monoclonal antibody; NS1, non-structural protein-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ALK, activin-like kinase; BMP, bone morphogenetic protein; ClO3, chlorate; CS, chondroitin sulfate; DS, dermatan sulfate; ECM, extracellular matrix; GAG, glycosaminoglycan; HS, heparan sulfate; LSSW, low sulfate sea water; pNPX, 4-nitrophenyl-beta-d-xylop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; 6HB, six-helix bundle; CCR, chemokine receptor; DC, dendritic cell; eIF-2a, eukaryotic translation initiation factor 2a; FI-RSV, formalin-inactivated RSV; GAG, glycosaminoglycan; HAE, human airway epithelium; HIV, human immunodeficiency virus; HMPV, human
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; AHG, aggregated human IgG; anti-Xa, anti-activated Factor X; EA, antibody-sensitized sheep antibody-opsonized erythrocytes; C1, first protein complex of the complement system; GAG, glycosaminoglycan; HPS, human pool serum; LMWH, Low-Molecular-Weight Hepar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; RON; Macrophage-stimulating protein (MSP); Mammary epithelial cells; HyaluronanCSPG, chondroitin sulfate proteoglycan; GAG, glycosaminoglycan; HA, hyaluronic acid or hyaluronan; HABP, hyaluronan binding protein; HAS, hyaluronan synthase; MSP, macrophage-s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ChABC, chondroitinase ABC; GAG, glycosaminoglycan; CSPG, chondroitin sulphate proteoglycan; CS-A, chondroitin sulphate; CPC, cetylpyridinium chloride; DAB, diaminobenzidineSpinal cord; Chondroitinase; Fibrin; Glycosaminoglycan; Controlled release
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; β4GalT7, ββ1,4-galactosyltransferase 7; EDS, Ehlers–Danlos syndrome; GAG, glycosaminoglycan; Gal, galactose; GlcA, glucuronic acid; 4-MUX, 4-methylumbelliferone-ββ-d-xylopyranoside; PBS, phosphate buffered saline; Xyl, xyloseEhlers–Danlos syndrome; Point
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG, glycosaminoglycan; LMWHs, low molecular weight heparin(s); UFHs, unfractionated heparin(s); DOSY, diffusion ordered spectroscopy; OSCS, oversulfated chondroitin sulfate; CE, capillary electrophoresis; GE, gel electrophoresis; NMR, nuclear magnetic re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG, glycosaminoglycan; HS, heparan sulfate; CSA, chondroitin sulfate A; RGD, arginine–glycine–aspartic acid; RGE, arginine–glycine–glutamic acid; GMK, green monkey kidney; CHO, Chinese hamster ovaryPicornavirus; Enterovirus; RGD motif; Receptor; Integrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; tissue engineering; extracellular matrix; reconstructive surgical procedures; intestine; small; urinary bladderBSM, bladder submucosal matrix; ECM, extracellular matrix; GAG, glycosaminoglycan; IL, interleukin; NSS, nephron sparing surgery; SIS, small int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ERT, enzyme replacement therapy; GAG, glycosaminoglycan; HSCT, hematopoietic stem cell transplantation; MPS I, mucopolysaccharidosis type I; SD, standard deviationAnthropometric features; Growth patterns; Growth retardation; Enzyme replacement therapy; Mu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; as, asymmetric; bd, bending; C(HA), HA concentration; C(NaHCO3), NaHCO3 concentration; d, doublet; DMSO, dimethyl sulfoxide; DS, degree of substitution; ECM, extracellular matrix; FT-IR, Fourier transform-infrared spectroscopy; GAG, glycosaminoglycan; Glc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CS, chondroitin sulphate; DS, dermatan sulphate; FGF, fibroblast growth factor; GAG, glycosaminoglycan; Gal, d-galactose; GalNAc, N-acetyl-d-galactosamine; GlcA, glucuronic acid; GlcNAc, N-acetyl-d-glucosamine; HS, heparan sulphate; HSPG, heparan sulphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ECM, extracellular matrix; MMPs, matrix metalloproteinases; GAG, glycosaminoglycan; LPS, lipopolysaccharide; MTT, 3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; PGE2, prostaglandin E2; RT-PCR, reverse transcriptase-polymerase chain reactionI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; BAL, bronchoalveolar lavage; BMMØ, bone-marrow-derived macrophage; DTH, delayed type hypersensitivity; ECM, extracellular matrix; GAG, glycosaminoglycan; Hpse, heparanase; HS, heparan sulfate; HSPG, heparan sulfate proteoglycans; TEM, transmission electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CS, chondroitin sulfate; GAG, glycosaminoglycan; Gg, Gallus gallus (chicken); HA, hyaluronan; HC, heavy chain; HMW, high molecular weight; IαI, inter-α-inhibitor; MS, mass spectrometry; PαI, pre-α-inhibitor; PGP, protein–glycosaminoglycan–protein; PMF, pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; chemokines; inflammation; leukocyte; myocardial infarction; neointima formationCCL, chemokine CC motif ligand; CCR, chemokine CC motif receptor; GAG, glycosaminoglycan; I/R, ischemia/reperfusion; LV, left ventricular; MCP, monocyte chemotactic protein; MI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG, glycosaminoglycan; HSPG, heparan sulfate proteoglycan; HS, heparan sulfate; CS, chondroitin sulfate; BRF, branched retraction fiber; NCAM, neural cell adhesion moleculeAgrin; Filopodia; Glycosaminoglycan, Rho-family GTPases
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ECM, extracellular matrix; FN1, fibronectin; GAG, glycosaminoglycan; ON, osteonectin; OPN, osteopontin; PHBV, Poly(beta-hydroxybutyrate-co-beta-hydroxyvalerate); REU, relative expression units; RNA, ribonucleic acid; TCP, tissue culture plastic; VN, vitro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; MCP-1, monocyte chemoattractant protein-1; GAG, glycosaminoglycan; MS, mass spectrometry; IMS, ion mobility spectrometry; CE, collision energy; ESI, electrospray ionization; MALDI, matrix-assisted laser desorption ionization; TWIMS, traveling wave ion mob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CS, chondroitin sulfate; GAG, glycosaminoglycan; OSCS, oversulfated chondroitin sulfate; AT III, antithrombin III; HC II, heparin cofactor II; PK, prekallikrein; KK, kallikrein; SPR, surface plasmon resonance; APTT, activated partial thromboplastin time;