پلیمورفیسم ژنتیکی

در این صفحه تعداد 415 مقاله تخصصی درباره پلیمورفیسم ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلیمورفیسم ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; Multiple chemical sensitivity; Malnutrition; Genetic polymorphisms; Quality of life; Sensibilidad química múltiple; Malnutrición; Polimorfismos genéticos; Calidad de vida;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; Methotrexate; Genetic polymorphisms; Pharmacogenetics; Acute lymphoblastic leukemia; Non-Hodgkin lymphoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; single miscarriage; recurrent miscarriage; genetic alterations; chromosome abnormalities; genetic polymorphisms; karyotype; ACE; Angiotensin I converting enzyme; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; CGH; comparative genomic hybridization; CYP; cytochrome P450; CTLA-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; Membranous nephropathy (MN); nephrotic syndrome; M-type phospholipase A2 receptor 1 (PLA2R); PLA2R1; thrombospondin type 1 domain-containing 7A (THSD7A); organ-specific autoimmunity; class II major histocompatibility; genetic polymorphisms; post-transplan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; Mitochondrial transmembrane potential (Δψm); Individual susceptibility; Metal-induced oxidative damage; Cytofluorimetric analysis; Genetic polymorphisms
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; Drug hypersensitivity; HLA; genetic polymorphisms; mechanisms; crystallography; ADR; Adverse drug reaction; p-i; Pharmacologic interaction; SJS; Stevens-Johnson syndrome; TEN; Toxic epidermal necrolysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; Community acquired pneumonia; Genetic polymorphisms; Single nucleotide polymorphisms; Sepsis susceptibilityNeumonía adquirida en la comunidad; Polimorfismos genéticos; Polimorfismos de un solo nucleótido; Susceptibilidad a sepsis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; ADD3; adducin 3; BA; Biliary atresia; CEU; Caucasians; CHB; Han Chinese; CV; cross-validation; GPC1; glypican-1; GWAS; genome-wide association study; GZ; Guangzhou; HWE; Hardy Weinberg equilibrium; IFN-γ; interferon-γ; IL-18; interleukin 18; LD; linkage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; IBGE; Brazilian Institute of Geography and Statistics; ILAE; International League Against Epilepsy; MRI; magnetic resonance imaging; MDD; major depressive disorder; DSM-IV-TR; Multiaxial Diagnostic and Statistical Manual; PCR; polynucleotide chain reactio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; genetic polymorphisms; restriction fragment length polymorphisms; type2 diabetes; vitamin D receptor; chemiluminescence; polymerase chain reaction; polymorphismes génétiques; polymorphismes de longueur des fragments de restriction; diabète de type 2; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; MTHFR; methylene tetrahydrofolate reductase; GV; generalized vitiligo; LV; localized vitiligo; AV; active vitiligo; SV; stable vitiligo; SNP; single nucleotide polymorphism; ARMS-PCR; amplification refractory mutation system-polymerase chain reaction; PCR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; Efavirenz (PubChem CID: 64139); 8-Hydroxyefavirenz (PubChem CID: 487643); 7-Ethoxy-4-trifluorometylcoumarin (PubChem CID: 24869840); 7-Hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin (PubChem CID: 24862915); Dimanganese decacarbonyl (PubChem CID: 517769); Sodium hydros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; VPA; sodium valproate; FABP2; fatty acid binding protein 2; ABCB1; ATP binding cassette subfamily B member 1; ABCC2; ATP binding cassette subfamily C member 2; GABA; gamma-aminobutyric acid; ABAT; 4-aminobutyrate aminotransferase; GABR; GABA receptor; SCN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; Venous thromboembolism; Vitamin K antagonists; Acenocoumarol; Warfarin; Genetic polymorphisms; AF; atrial fibrillation; APOE; apolipoprotein E; AUC; area under the curve; CI; confidence interval; CRNM bleeding; clinically relevant non-major bleeding; CYP2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم ژنتیکی; 5′DFCR; 5′deoxy-5-fluorocytidine; 5′DFUR; 5′-deoxy-5-fluorouridine; 5-FU; 5-fluorouracil; AEs; adverse events; AML; acute promyelocytic leukemia; AU; arbitrary unit; CDA; cytidine deaminase; CES; carboxylesterase; DPD; dihydropyrimidine dehydrogen