مدل های آب و هوایی جهانی

در این صفحه تعداد 38 مقاله تخصصی درباره مدل های آب و هوایی جهانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل های آب و هوایی جهانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های آب و هوایی جهانی; Climate classification; Global Climate Models; Köppen classification; Köppen-Trewartha classification; K-means clustering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های آب و هوایی جهانی; AD; attributable deaths; AF; attributable fraction; ARIMA; autoregressive integrated moving average; CI; confidence interval; CMIP5; Coupled Model Intercomparison Project 5; DTU; Technical University of Denmark; GCMs; global climate models; ICD; Internati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های آب و هوایی جهانی; DWL; Design Working Life; ESLRP; European Snow Load Research Project; GCMs; Global Climate Models; GHG; Greenhouse Gases; IPCC; Intergovernmental Panel on Climate Change; LSM; Least Square Method; MC; Monte Carlo (Simulations); PT; Project Team; RCMs; Reg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های آب و هوایی جهانی; O3; ozone; RCPs; Representative Concentration Pathways; NMVOC; non-methane volatile organic carbon; NOx; nitrogen oxides; GCMs; global climate models; SRES; Special Report on Emissions Scenarios; GHGs; greenhouse gases; CESM; Community Earth System Model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های آب و هوایی جهانی; BEM; building energy model; BEP; building effect parameterization; CUM; city-urban model; DMO; Direct model output; GCM; global climate models; GSM; global spectral model; GRSM; Global-regional spectral model; ICT; information and communications technolog