گلیکسال

در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره گلیکسال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیکسال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Aggregation; Chickpea cystatin; Glyoxal; Methylglyoxal; Reactive dicarbonyl species; Redox state; AGEs; Advanced glycated end products; ANS; 8-Anilino-1-Naphthalene-Sulphonic acid; CPC; Chickpea cystatin; DNPH; 2, 4-dinitrophenylhydrazine; GO; Glyoxal; MG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; AGEs; advanced alycation and-products; OLE; olive leaf extract; OLE-F1 and OLE-F2; fractions 1 and 2 of olive leaf extract; HT; hydroxytyrosol; DOPAC; 3,4-dihydroxyphenylacetic acid; AG; aminoguanidine; MGO; methylglyoxal; GO; glyoxal; 3-DG; 3-deoxyglucos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Olive leaf; Hydroxytyrosol; Antiglycative activity; Dietary advanced glycation endproducts; 1,2-dicarbonyl compounds; Hydroxymethylfurfural; Maillard reaction; Methylglyoxal (PubChem CID: 880); Glyoxal (PubChem CID: 7860); 3-deoxyglucosone (PubChem CID: 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Hex; the Amadori product with d-glucose or d-galactose; G; glyoxal; MG; methylglyoxal; 3-DP; 3-deoxypentosone; 1-DG; 1-deoxyglucosone; 3-DG; 3-deoxyglucosone; 3-DGal; 3-deoxygalactosone; 3-DLact; 3-deoxylactosone; GONE; glucosone; Trios; triosone; -DH; -d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; ACN; acetonitrile; 3-DG; 3-deoxyglucosone; 3-DP; 3-deoxypentosone; DPPH; 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl radical; 3-MCP; 3-methyl-1,2-cyclopentanedione; DAN; 2,3-diaminonaphthalene; Fru; fructose; Glc; glucose; Gly; glycine; GO; glyoxal; Lys; lysine; MEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; AGEs; advanced glycation endproducts; ApoJ/CLU; Apolipoprotein J/Clusterin; ROS; reactive oxygen species; PBMC; peripheral blood mononuclear cells; Msr; methionine sulfoxide reductase; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GlcNAc; N-acetylglucosamine; ER; endopl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Beta2-microglobulin; Reactive carbonyl species; Dialysis related amyloidosis; Oxidative stress; Advanced glycoxidation end products; Mass spectrometry; β2-m; Beta2-microglobulin; C-β2-m; commercial β2-m; nC-β2-m; non-commercial β2-m; RCS; reactive ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; C2; acetaldehyde; A; aldehyde; Cit; citral; CTs; condensed tannins; CP; cross-polarization; Td; degradation temperature; DWL; dry weight loss; EA; elemental analysis; tn5; flaming combustion average; tΣ; flaming combustion time; F; formaldehyde; Fur; fur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; HNE; 4-hydroxy-trans-2-nonenal; ALE; advanced lipoxidation end product; AGE; advanced glycation end product; FFA; free fatty acid; RCS; reactive carbonyl species; NAC; N-acetylcysteine; HHE; 4-hydroxyhexenal; AG; aminoguanidine; PYR; pyridoxamine; HY; hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Bifunctional carbonyls; Atmospheric secondary aerosol; Semivolatile species partitioning; Roadside sampling; OOA; oxidized organic aerosol; HOA; hydrocarbon-like organic aerosol; SOA; secondary organic aerosol; PFBHA; O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydrox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Medical honey; Methylglyoxal; α-oxaldehyde; Amino acid; Free radicals; 3-DG; 3-deoxyglucosone; DMPO; 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide; AA; amino acids; Arg; arginine; AH; artificial honey; ESR; electron spin resonance; E. coli; Escherichia coli; GO; glyo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; AG; Aminoguanidine; AGEs; Advanced glycation end products; CD; Conjugated dienes; DM; Diabetes mellitus; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; glyLDL; Glycated LDL; GO; Glyoxal; LDL; Low density lipoprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Anthropogenic volatile organic compound; Photochemical oxidant; Tropospheric ozone; Total OH reactivity; Environmental chamber; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; Gly; glyoxal; HC; hydrocarbon; MCM; Master Chemical Mechanism; LIF; laser-induc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Acr-dG; 1,N2-propanodeoxyguanosine; AGEs; advanced glycation end-product; ALEs; advanced lipoxidation end product; ApoB100; apolipoprotein B100; ApoE; apolipoprotein E; ARP; aldehyde reactive probe; AspN; endoproteinase AspN (flavastacin); βLG; β-lactog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Electrophile stress; Carbonyl stress; Glycation; Maillard reaction; Protein repair; MGO; methylglyoxal; GO; glyoxal; AGE; advanced glycation end product; FN3K; fructosamine-3-kinase; BSA; bovine serum albumin; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogena
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکسال; Adductomics; Hemoglobin adducts; Glyoxal; Methylglyoxal; Acrylic acid; 1-Octen-3-one; AA; acrylamide; ACN; acetonitrile; AGE; advanced glycation endproduct; CMV; carboxymethylvaline; FITC; fluorescein isothiocyanate; FTH; fluorescein thiohydantoin; Hb; he