پیوند زدن

در این صفحه تعداد 1018 مقاله تخصصی درباره پیوند زدن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیوند زدن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند زدن; grafting; operation; punch grafting; surgery; transplantation; vitiligo; CI; confidence interval; OR; odds ratio; UV; ultraviolet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند زدن; A; CO2 assimilation; ABA; abscisic acid; DAS; days after sowing; DW; dry weight; E; water transpiration; FW; fresh weight; GAs; gibberellins; GID1; GIBBERELLIN-INSENSITIVE DWARF 1; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند زدن; CdIIP; acrylamide grafted chitosan based cadmium ion imprinted polymer; NIP; non imprinted polymer; DFT; density functional theory; Cd; cadmium; Ni-Cd; nickel-cadmium; EPI; epichlorohydrin; GLA; glutaraldehyde; ΔG; Gibbs free energy; PAR; pyridylazo reso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند زدن; Bio-based; Bioflocculant; Biopolymer; Colloids; Flocculant; Flocculation; Grafting; Polymerization; Polysaccharide; Wastewater treatment; ADAC; Anionic dialdehyde cellulose derivatives; Alg; Alginate; AM; Acrylamide; APTAC; 3-(acrylamidopropyl) trimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند زدن; Cocoa shell; Cocoa husk; Diazonium; Grafting; Lignin; NBD; 4-nitrobenzene diazonium salt; BBD; 4-bromobenzene diazonium salt; CS; cocoa shell; NaOH-CS; cocoa shell treated with sodium hydroxide; NBD-CS; cocoa shell modified with 4-nitrobenzene diazonium s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند زدن; Nasal septum; Nasal cartilage; Nasal obstruction; Intranasal surgery; Grafting; Septo nasal; Cartilagem nasal; Obstrução nasal; Cirurgia intranasal; Aplicação de enxerto;