انرژی سبز

در این صفحه تعداد 88 مقاله تخصصی درباره انرژی سبز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انرژی سبز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی سبز; ANN; artificial neural network; AV; apparent viscosity; ES; electrical stability; EBDF; ester based drilling fluid; SBDF; synthetic based drilling fluid; PAO; poly alpha olefins; LAO; linear alpha olefin; IO; isomerized olefin; WBDF; water based drilling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی سبز; Bi2Te3; Bismuth Telluride; BSST; Thermoelectric material manufacturer; DC; Direct Current; IAV; Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr; JPL; Jet Propulsion Laboratory; MMRTG; Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator; NASA; National Aeronautics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی سبز; Data center; Sustainability assessment; Energy efficiency; Operational efficiency; Green energy; Resources recyclability; Environmental footprint; Societal impact; Scoring system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی سبز; Ag; silver; Ag2S; silver Sulfide; AIST; Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; AM; air mass; a-Si; amorphous silicon; Au; gold; AZO; Al-doped ZnO; Bi2S3; bismuth(III) sulfide; CB; conduction band; CBD; chemical bath dep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی سبز; Geographical load balancing; Web applications; Renewable energy; Green computing; Wikipedia; Auto-scaling; Brown energy; Green Energy; Cost saving; System prototype;