مدیریت زنجیره تامین سبز

در این صفحه تعداد 113 مقاله تخصصی درباره مدیریت زنجیره تامین سبز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت زنجیره تامین سبز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Sustainable supply chain; Environmental sustainability; Closed loop supply chain; Social responsibility; Green supply chain management; Literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Climate change mitigation; Environmental sustainability; Green supply chain management; Risk perception; Multinational corporation; Logistic regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Green supply chain management; Dual-channel management; Green investment; Interaction between upstream and downstream; Game theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Green logistics; Green supply chain management; Logistics performance; Environmental sustainability; CO2 emissions; Asian countries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Environmental sustainability; Green supply chain management; Interorganizational systems; Standards consortia; Vertical information systems standards;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Sustainable supply chain management; Green supply chain management; Performance measurement; Framework; Metrics; Multi criteria analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Green human resource management; Green supply chain management; Sustainable performance; Sustainable operations management; Manufacturing sector; Palestine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Information systems for sustainable development; Sustainable supply chain management; Green supply chain management; Sustainable development; Green information systems; Sustainable IT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Green Supply Chain Management; Products' portfolio design; Environmental impact assessments; Optimization; Curd production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Green supply chain management; Guanxi; Conceptual framework; Systematic literature review; Asian emerging economies; Manufacturing sector; Stakeholder theory; Social exchange theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Automotive supply networks; Electric vehicles; Green supply chain management; Patent analysis; Powertrain technologies; Technological change;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Hazardous materials; Inherent risk; Carbon emissions; Multi-objective optimization; Green supply chain management; Big data analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; IT infrastructure capability; Competitive aggressiveness; Green supply chain management; Environmental sustainability; Firm performance; Partial least squares;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Green supply chain management; Sustainable development; Information sharing; Social capital theory; Natural-resource-based view; Environmental performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Sustainability; Green supply chain management; Supplier selection; Supplier development; Integer programming; Optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Green supply chain management; Transport mode selection; Risk analysis; Preference model; Interval programming; Fuzzy programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Hybrid simulation-optimization; Mixed-integer dynamic optimization; Biotechnological processes; L-lysine; EU ETS; European Union Emission Trading Scheme; GHG; Greenhouse gas; GrSCM; Green supply chain management; GWP100; Global warming potential over a 10
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Supply chain network optimization; Green supply chain management; Life cycle assessment; Energy sources; Multi-objective optimization; Automotive industry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Green supply chain management; Supplier relationship management; Evolutionary game theory; Evolutionarily stable strategy; Multi-stakeholders;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت زنجیره تامین سبز; Green supply chain management; Total Quality Management; Supplier Relationship Management; Institutional pressures; Confirmatory factor analysis; Hierarchical regression analysis;