تولید ناخالص اولیه

در این صفحه تعداد 137 مقاله تخصصی درباره تولید ناخالص اولیه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تولید ناخالص اولیه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; Soil respiration; Autotrophic component; Heterotrophic component; Mycorrhiza; GPP; Grassland; ASRS; automated soil respiration system; BD; bulk density; EC; eddy covariance; Exc; control (no exclusion) treatment; Exr; root-exclusion treatment; Exrm; root-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; Diffuse PAR fraction; Eddy covariance; Gross primary production; Evapotranspiration; Top-down; Models; Light use efficiency model; Priestley-Taylor Jet Propulsion Laboratory evapotranspiration model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; RB; rice bran; MO; molasses; BFT; biofloc technology; TSS; total suspended solids; PL; post-larvae; TAN; total ammonia nitrogen; GPP; gross primary production; WCRR; general microbial activity or water column respiration rate; NEP; net ecosystem productio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; PAR; Photosynthetically active radiation; AM0; Air Mass 0 reference solar spectrum; AM1.5; Air Mass 1.5 reference solar spectrum; TPES; Total primary energy supply; GPP; Gross primary production; NPP; Net primary production; HHV; Higher heating value; 1P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; UNG; unconventional natural gas; Chl a; chlorophyll a; GPP; gross primary production; IFPL; inverse flow path length; PAR; photosynthetically active radiation; NDS; nutrient diffusing substrates; Watershed land use; Unconventional natural gas infrastructu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; Net ecosystem production; Gross primary production; Ecosystem respiration; Heterotrophic respiration; Autotrophic respiration; Manure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; Ecosystem water use efficiency; Eddy covariance; Enhanced vegetation index; Evapotranspiration; Grasslands; Gross primary production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; Gross primary production; Light use efficiency; Remote sensing; Vapor pressure deficit; Vegetation indices; Vegetation photosynthesis model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; Gross primary production; Vegetation index; PRI; Grassland; Extreme events; Potential photosynthetically active radiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; Gross primary production; Community respiration; Net community production; Bacterial respiration; European Arctic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; α; transient storage exchange coefficient; A; cross-sectional area; As; transient storage zone area; D; dispersion coefficient; DIN; dissolved inorganic nitrogen; DEA; denitrification enzyme activity; DO; dissolved oxygen; GPP; gross primary production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید ناخالص اولیه; Net ecosystem carbon budget; Soil carbon sequestration; Rice-wheat rotation; Nitrogen use efficiency; Greenhouse gas mitigation; F-D-F-M; flooding-midseason drainage-re-flooding-moist irrigation; FP; conventional farmer's practices; GWP; global warming