سرباره کوره ذوب گرانول

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره سرباره کوره ذوب گرانول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سرباره کوره ذوب گرانول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Alkali-activated material; Ground granulated blast furnace slag; Phosphogypsum; Naturally occurring radionuclide material; Radon exhalation; Building material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; BC; binary cement; CFL; cumulative fraction leached; CH; calcium hydroxide; C-S-H; calcium silicate hydrate; De; effective diffusion coefficients; GGBS; ground granulated blast furnace slag; ICP-AES; inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Chloride binding; Cold temperatures; Concrete; Coupled environmental effects; Exposure conditions; C/S; CaO/SiO2; C-S-H; calcium silicate hydrate; GGBFS; ground granulated blast furnace slag; GU; general use cement; MK; metakaolin; SCM; supplementary ceme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; CH; Calcium hydroxide; C-S-H; Calcium silicate hydrate; FA; Fly ash; ITZ; Interfacial transition zone; GGBFS; Ground granulated blast furnace slag; GWC; Ground waste ceramic; NP; Nanoparticle; OPC; Ordinary portland cement; RHA; Rice husk ash; SSA; Specif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Geo-polymer Concrete; Ground Granulated Blast Furnace Slag; Steel Fibres; Glass Fibres; Static Cyclic Load;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Palm oil fuel ash; Metakaolin; Ground granulated blast furnace slag; Palm oil clinker; Oil palm shell; Lightweight structural geopolymer concrete;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Prestressed concrete sleeper; Ground granulated blast furnace slag; Steel fiber; Static performance; Fatigue performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Conceal curing; Coconut shell concrete; Manufactured sand; Ground granulated blast furnace slag; Stress strain; Flexure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Farming waste; Agriculture; Aquaculture; Concrete; BMBLF; bamboo leaf ash; BNNLA; banana leaf ash; CCA; corn cob ash; DPF; date palm fibre; EGA; elephant grass ash; GGBS; ground granulated blast furnace slag; LOI; loss on ignition; MOE; modulus of elastic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Oil palm shell waste; Steel fibres; Slag; Mechanical properties; Toughness; Structural properties; AC; Air-curing; CO2; Carbon dioxide; GGBS; Ground granulated blast furnace slag; LVDT; Linear variable displacement transducer; LWC; Lightweight concrete; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Prestressed concrete sleeper; Ground granulated blast furnace slag; Steel fiber; Mix proportion; Mechanical property; Durability performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Acrylic fibres; Lightweight concrete; Ground granulated blast furnace slag; Drying shrinkage; Mechanical properties
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; HMW; hydrated mortar waste; AASC; alkali-activated slag cement; PC; Portland cement; GGBFS; ground granulated blast furnace slag; GQS; ground quartz sand; GHCP; ground hydrated cement paste; GHM; ground hydrated mortar; Ssp; specific surface area; l/s; li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; GGBFS; ground granulated blast furnace slag; HSW; Hanford secondary waste; AIPs; aluminosilicate inorganic polymers; C-A-S-H; aluminium-modified calcium silicate hydrate; N-A-S-H; sodium aluminosilicate hydrate; OPC; ordinary Portland cement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره ذوب گرانول; Fly ash; Ground granulated blast furnace slag; Compressive strength; Cement replacement; Grout; Masonry; Supplementary cementitious materials; GGBS; Strength development; Partial replacement; GGBFS; High-volume fly ash;