آلودگی آب های زیرزمینی

در این صفحه تعداد 215 مقاله تخصصی درباره آلودگی آب های زیرزمینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلودگی آب های زیرزمینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Housing market; Property transaction; Discrete time duration model; Underground storage tank; Groundwater contamination; D62 (Externalities); I18 (Government Policy; Regulations; Public Health); Q51 (Valuation of Environmental Effects); Q53 (Air Pollution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Non-negative Matrix Factorization; Feature extraction; Blind Source Separation; Robustness analysis; Semi-supervised learning; Groundwater contamination; Source identification; Advection-diffusion transport; Geochemical signatures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Groundwater contamination; Wastewater contamination; Wastewater treatment plants; Contaminants of Emerging Concern (CECs); Novel groundwater traces; Contaminant delineation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Multi-stakeholder hydro-environmental management; Groundwater contamination; NSGA-II multi-objective optimization model; Fuzzy transformation method; Fuzzy social choice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Groundwater contamination; Mn removal; Arsenic removal filter; Rural area of Bangladesh; Principal component analysis (PCA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Bioremediation; 1,2-Dichloroethane (DCA); Groundwater contamination; Real-time polymerase chain reaction (PCR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Multi Criteria Analysis; DRASTIC; Aquifer vulnerability; Groundwater contamination; Environmental policy; Hydrological sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Onshore pipelines; Major accident hazard; Quantitative risk analysis; Environmental risk; Soil contamination; Groundwater contamination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs); Leachate; Municipal solid waste (MSW) landfill; Groundwater contamination; Dissolved organic matter (DOM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; In situ chemical oxidation; Surfactant; Alkaline flushing; Persulfate; PAH; Groundwater contamination; Remediation; Polymer flushing; Xanthan gum; Alkaline-polymer; Surfactant-polymer; Alkaline-surfactant-polymer; Manufactured gas plant; Coal tar;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی آب های زیرزمینی; Acid-purged ZVI; Arsenic adsorption/reduction; DCMD-APZ; Direct contact membrane distillation; Distillate flux; Groundwater contamination