نانو لوله های هالوئیزیت

در این صفحه تعداد 177 مقاله تخصصی درباره نانو لوله های هالوئیزیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانو لوله های هالوئیزیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; Halloysite nanotubes; Salicylic acid; Pseudomonas fluorescens; Antibacterial activity isothermal micro calorimetry (IMC); Turbidimetry; UV spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; Vanadium flow battery; Sulfonated poly(ether ether ketone); Halloysite nanotubes; Physically cross-linked; Acid-base membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; PFQNM; peak force quantitative nanomechanical mapping; AFM; atomic force microscopy; HNTs; halloysite nanotubes; Sc(OTf3); Scandium (III) triflate; AG/EPX; alginate/epoxy; DETA; diethylenetriamine; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; SEM; scann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; A. iwoffii; Acinetobacter iwoffii; AMPS-Na+; 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid sodium salt; B. cereus; Bacillus cereus; B. subtilis; Bacillus subtilis; BC; Bacterial cellulose; CA; Cellulose Acetate; C. freundii; Citrobacter freundii; CMCS; Carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; Halloysite nanotubes; Chitosan; Laccase; Laccase-loaded nanotubular reactors; Nanobiocatalysis; Sustainable environmental cleanup;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; AG; agarose; AIs; active ingredients; AP; aminopyrene; AGET; activators generated by electron transfer; AgNPs; silver nanoparticles; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; B. subtilis; Bacillus subtilis; BD; bismaleimide; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; ACE; acetaminophen; AF; acid fuchsin; AMPS; 2-acrylamido-2-methylpropane-sulfonic acid; AO 7; acid orange 7; AOT; dioctyl sulfosuccinate sodium salt; APS; ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyl triethoxysilane; AR 18; acid red 18; ASA; acetylsalicylic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; FO; forward osmosis; TEPs; transparent exopolymer particles; EPS; extracellular polymeric substances; OCT; optical coherence tomography; NPs; nanoparticles; E. coli.; Esche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; High-resolution continuum source GFAAS; Ultrasound-assisted dispersive micro solid-phase extraction; Halloysite nanotubes; Bismuth; Water samples;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; Porous reduced graphene oxide; Halloysite nanotubes; Solvent evaporation; Composite membrane; Dye desalination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانو لوله های هالوئیزیت; AC; activated carbon; AD; anaerobic digestion; AAS; atomic absorption spectrometry; APAP; Acetaminophen; AQDS; 9,10-anthraquinone-2,6-disulfonate; BB; bromothymol blue; BC; bacterial cellulose; BMCs; biochar-mineral complexes; BPA; bisphenol A; BTEX; benz