آشنایی با موضوع

کاهش آسیب (Harm reduction) یکی از اصول و راهکارهای بهداشت عمومی است که به منظور جایگزینی پیشرفته برای جلوگیری از گزندهای بالقوه در رفتارهای پرخطر افراد جامعه انتخاب شده است. هدف اصلی در کاهش آسیب، شناخت برخی از مردم است که معمولاً به طور مداوم رفتارهایی دارند و خواهند داشت که از لحاظ بهداشت و سلامت خطرناک است است. رفتارهایی مانند آمیزش جنسی کنترل نشده، روسپی‌گری و مصرف مواد مخدر. کاهش آسیب یک حرکت جهانی است که در پاسخ به بحران فزاینده ایدز در سال های دهه هشتاد ایجاد شد و هدف آن کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد مخدر است و ضروراتاً با ترک آن همراه نیست. کاهش آسیب،قدم های کوچک حتی به اندازه جزئی در جهت کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد مخدر را نیزقابل قبول می داند. مثلاً اگر فردی که هروئین خیابانی تزریق می کند،به تــزریق مواد مخــدر تحت نـظر سیستم های بهداشتی روی آورد،یک گام به پیش است. اگر دست از استفاده از سرنگ و سوزن مشترک بردارد، بازهم گامی دیگر به جلوست. اگر در برنامه های تعویض سرنگ و سوزن ثبت نام کند،بازهم یک گام به جلوست. اگر از مصرف تزریقی به مصرف خوراکی روی آورد،گامی بزرگتر است. اگر به استفاده از کاندوم و روابط جنسی مطمئن تشویق شود،پیشرفتی دیگر است و اگر مواد مخدر را کنار بگذارد که موفقیتی بزرگ حاصل شده است،ولی حصول به این موفقیت بزرگ اجباری نیست. رویکرد کاهش آسیب بر این پایه قرار دارد که می توان از عوارض نامطلوب یک عمل مضر (در این مورد استفاده از مواد مخدر) کاست، بدون آن که ضرورتاً با کاهش آن عمل همراه باشد. کاهش آسیب قبول دارد که خودداری یک هدف ایده آل است، ولی روش های آلترناتیوی که به کاهش آسیب های ناشی از یک رفتار پرخطر منجر شود را می پذیرد. کاهش آسیب یکی از اصولی‌ترین راهکارهای بهداشت عمومی است که به منظور جایگزینی در رفتارهای پرخطر افراد جامعه انتخاب شده و به سیاست‌ها و برنامه‌هایی اطلاق می‌شــود که هدف اولیه آنها کاهش عواقب و عوارض بهداشتی ناگوار ناشی از مصرف است. اجرای برنامه‌های کاهش آسیب عوارض سوء مصرف مواد از قبیل بیماری‌های عفونی و خونی (هپاتیت و ایدز) را بدون نیاز به کاهش یا توقف مصرف مواد کاهش می‌دهد. کاهش آسیب در واقع پذیرش سوء مصرف مواد به عنوان یک واقعیت اجتماعی از سوی عموم است. یعنی هرانسانی می‌تواند به هرگونه‌ای که می‌خواهد زندگی کند و انتخاب زندگی با سوء مصرف یا قطع مصرف با خود اوست. دربرنامه‌های کاهش آسیب تلاش می‌شود که فرد در راستای مصرف مواد و روابط جنسی به «خود و جامعه» آسیب نرساند.
در این صفحه تعداد 454 مقاله تخصصی درباره کاهش آسیب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاهش آسیب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.