پمپ بخاری آب

در این صفحه تعداد 30 مقاله تخصصی درباره پمپ بخاری آب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پمپ بخاری آب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ بخاری آب; Heat pump water heater; Modeling; Transient state; Computational fluid dynamics; Chauffe-eau à pompe à chaleur; Modélisation; Régime transitoire; Mécanique numérique des fluides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ بخاری آب; Heat pump water heater; Wrap-tank condenser coil; Modeling; Stratified water tank; Energy factor; Chauffe-eau à pompe à chaleur; Condenseur enveloppant la cuve; Modélisation; Réservoir d'eau stratifié; Facteur énergétique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ بخاری آب; HP; Heat pump; HPWH; Heat pump water heater; NGWH; Natural gas water heater; INGWH; Instantaneous natural gas water heater; ERWH; Electric resistance water heater; PWH; Propane water heater; AdvHP; Advanced water heater; SThWH; Solar thermal water heater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ بخاری آب; Two-stage cascade refrigeration cycle; Heat pump water heater; Available energy consumption; Equivalent thermodynamic analysis method; Equivalent thermodynamic temperature; Cycle frigorifique en cascade bi-étagé; Chauffe-eau à pompe à chaleur; Consomm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ بخاری آب; Heat pump water heater; Solar-air hybrid heat source; R134a; R22; R744; Chauffe-eau à pompe à chaleur; Source de chaleur hybride solaire-air; R134a; R22; R744;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ بخاری آب; CO2; Low-GWP refrigerant; Zeotropic; Heat pump water heater; Pinch point; Thermal matchFrigorigène à faible GWP; Zéotropique; Chauffe-eau à pompe à chaleur; Point de pinch; Correspondance thermique