مواد ناهمگن

در این صفحه تعداد 143 مقاله تخصصی درباره مواد ناهمگن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد ناهمگن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد ناهمگن; Effective properties; Periodic boundary condition; Textile composite; Meso-scale modelling; Finite element; Heterogeneous materials; Virtual testing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد ناهمگن; Homogenization; Heterogeneous materials; Bulk properties; Microtexture; Polycrystalline microstructure; Electron backscatter diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد ناهمگن; Semi-concurrent multiscale model; Material failure; Crack path tortuosity; Homogenization of traction-separation law; Heterogeneous materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد ناهمگن; Thermo-mechanical analysis; Heterogeneous materials; Anisotropic constituents; Lamellar cast iron; Mechanical analysis; Heat transfer analysis; Coupled thermo-mechanical analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد ناهمگن; Heat conduction; Heterogeneous materials; Meshless boundary collocation methods; Fundamental solutions; Origin intensity factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد ناهمگن; Functionally graded materials (FGM); Variational formulation; Finite element method; Heterogeneous materials; A posteriori error estimation; Adaptive refinement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد ناهمگن; Micro-machining; Heterogeneous materials; Ceramic particle reinforcement; Metal matrix composites; Size effect; Minimum chip thickness; Tool-workpiece interaction; Strengthening mechanism; Materials microstructural effect; Materials mechanical property;