تنفس heterotrophic

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره تنفس heterotrophic که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنفس heterotrophic (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنفس heterotrophic; Root respiration; Heterotrophic respiration; Ectomycorrhizal respiration; Nitrogen addition; Phosphorus addition; Potassium addition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنفس heterotrophic; Soil CO2 efflux; Soil temperature and moisture; Root-trenching; Carbon turnover rate; Forest succession; Global change; Ecosystem ecology; RS; soil respiration; RH; heterotrophic respiration; RA; autotrophic respiration; SWC; soil water content; SWB; soil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنفس heterotrophic; Microbial biomass carbon and nitrogen; Grassland soil; Incubation experiment; Heterotrophic respiration; Aggregate hierarchy; Dolomite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنفس heterotrophic; Boreal forests; Tipping point; Carbon balance; Carbon pools; Permafrost; Forest productivity; Fire; Insects; LB; live biomass; RWI; ring width increment; NBP; net biome production; NPP; net primary production; HR; heterotrophic respiration; DGVM; Dynamic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنفس heterotrophic; Girdling; Partitioning; Mediterranean forest; Soil respiration; Water pulse; Birch effect; GPP; gross primary productivity; NEE; net ecosystem exchange; Reco; ecosystem respiration; RAb; belowground autotrophic respiration; RAa; aboveground autotrophic re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنفس heterotrophic; 13CO2; 14CO2; Laboratory incubation; Heterotrophic respiration; 13C-CPMAS NMR spectroscopy; Particle size fractionation; Density fractionation; Mean residence time; Microbial biomass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنفس heterotrophic; RH; heterotrophic respiration; RHC; temperature-corrected heterotrophic respiration; RA; autotrophic respiration; RS; total soil respiration; TS; soil temperature; TS0-10; average soil temperature of the upper 10 cm; TCOM; soil temperature at comparati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنفس heterotrophic; Forest soil; Ecosystem model; Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector; CBM-CFS3; Heterotrophic respiration; Temperature quotient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنفس heterotrophic; SR; soil respiration; RH; heterotrophic respiration; RA; autotrophic respiration; TS; soil temperature; WS; soil moisture; MBKP; mixed broadleaved-Korean pine forest; BP; secondary birch forest; KP; Korean pine plantation; LG; Dahurian larch plantation; F