آشنایی با موضوع

در داده کاوی و آمار، خوشه بندی سلسله مراتبی hierarchical clustering یا تحلیل خوشه سلسله مراتبی hierarchical cluster analysis یک روش خوشه بندی می باشد که هدف آن ساخت یک سلسله مراتب از خوشه ها می باشد. در این روش، به خوشه های نهایی بر اساس میزان عمومیت آنها ساختاری سلسله‌ مراتبی، معمولا به صورت درختی نسبت داده می شود. به این درخت سلسله مراتبی دندوگرام می‌گویند. روش کار تکنیک های خوشه بندی سلسله مراتبی معمولا بر اساس الگوریتم های حریصانه و بهینگی مرحله‌ای است. روش‌های خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- تجمعی: رویکرد این دسته «پایین به بالا» می‌باشد: در این روش ابتدا تمام داده‌ها به عنوان یک خوشه در نظر گرفته می‌شوند و سپس در طی یک فرایند تکراری در هر مرحله داده‌هایی شباهت کمتری به هم دارند به خوشه‌های مجزایی شکسته می‌شوند و این روال تا رسیدن به خوشه‌هایی که دارای یک عضو هستند ادامه پیدا می‌کند. 2- تجزیه‌ای: رویکرد این دسته «بالا به پایین» می‌باشد: در این روش ابتدا هر داده‌ها به عنوان خوشه‌ای مجزا در نظر گرفته می‌شود و در طی فرایندی تکراری در هر مرحله خوشه هایی که شباهت بیشتری با یکدیگر با یکدیگر ترکیب می شوند تا در نهایت یک خوشه و یا تعداد مشخصی خوشه حاصل شود. از انواع الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی متراکم شونده رایج می‌توان از الگوریتم های Single-Linkage، Average-Linkage وComplete-Linkage نام برد. تفاوت اصلی در بین تمام این روش ها به نحوة محاسبة شباهت بین خوشه‌ها مربوط می‌شود. که در بخش های بعد به تشریح هر یک پرداخته خواهد شد. هر سطح از سلسله مراتب یک دسته بندی از داده‌ها را نمایش می دهد که می‌توان به آن به شکل یک درخت نگاه کرد. هر کدام از برگ های درخت نشان دهنده یک مشاهده اولیه می باشند و ریشه درخت مجموعه‌ی تمام مشاهدات است. نتایج یک خوشه بندی سلسله مراتبی عموماً به شکل یک دندروگرام نمایش داده می‌شوند. میزان تفاوت بین خوشه ها: برای این که بفهمیم کدام خوشه ها باید با هم تجمیع بشوند یا از یکدیگر تقسیم بشوند باید معیاری از تفاوت بین خوشه ها تعریف شود. در اکثر روش‌ها، این معیار به کمک تعریف یک متریک و یک معیار پیوند حاصل می‌شود. متریک فاصله‌ی بین دو تک مشاهده را تعیین کرده و معیار پیوند فاصله‌ی بین دو مجموعه مشاهده را توسط تابعی از فاصله دو به دو بین مشاهدات هر مجموعه تعریف می‌کند.

در این صفحه تعداد 151 مقاله تخصصی درباره خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Hierarchical cluster analysis; Intelligent packaging; Principal components analysis; Partial least squares regression analysis; Selected-ion flow-tube mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; AM-B; alternative Mexican breakfast; AOX; antioxidant capacity; CGC/MS; gas chromatography-mass spectrometry; DP; dietary pattern; FA; fatty acid; FW; fresh weight; HCA; Hierarchical cluster analysis; HS-SPME; headspace solid-phase micro-extraction; IF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemist's society; AP; ascorbyl palmitate; CCRD; central composite rotatable design; CDV; conjugated diene value; DG; diglyceride; FFA; free fatty acid; HCA; hierarchical cluster analysis; HPSEC; high perf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Greenhouse gas emissions; Italian transport sector; Sustainable mobility; Hierarchical cluster analysis; Convergence analysis; Policy transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; SA; Similarity Analysis; SI; Similarity Index; HCA; Hierarchical Cluster Analysis; PCA; Principal Component Analysis; M. biondii; Magnolia biondii Pamp; PSE; pressurized solvent extraction; CAD; charged aerosol detection; Similarity Analysis; Hierarchical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Smokeless powders; Non-targeted mass spectrometry; Multiplexed collision-induced dissociation; Principal components analysis; Hierarchical cluster analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Operational rating; Energy policy; Energy benchmark; Hypothesis testing; Hierarchical cluster analysis; K-means clustering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Raman microscopy; Raman imaging; Macro-scale imaging; Food analysis; Pharmaceutical analysis; Bioanalysis; Chemometrics; RHI; Raman hyperspectral imaging; NIR; Near-infrared; IR; Infrared; HIS; Hyperspectral imaging; CCD; Charge-coupled device; AOTF; Acou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Metabolomics; LC-MS; pediatric asthma; corticosteroid resistance; CS; Corticosteroid; CS-NR; CS nonresponders; CS-R; CS responders; FDR; False-discovery rate; GSH; Glutathione; HCA; Hierarchical cluster analysis; HRM; High-resolution metabolomics; KEGG; K
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Ultraviolet; Vegetable tannins; Multivariate analysis; Principal component analysis; Hierarchical cluster analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; DOX; doxycycline; GCF; gingival crevicular fluid; PCA; principal component analysis; PLS-DA; partial least square discriminant analysis; OPLS-DA; orthogonal partial least square-discriminant analysis; CHX; chlorhexidine; HCA; hierarchical cluster analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Heavy metal; Soil pollution; Index of pollution; Hierarchical cluster analysis; Hotspot identification; Spatial distribution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Al; aluminum; BV; background value; Ca; calcium; CDF; cumulative distribution function; CGS; coarse grained sample; DSS; desert surface sediment; Fe; iron; FGS; fine grained sample; FSS; floodplain surface sediment; GBL; geochemical baseline level; HCA; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; ANN; artificial neural networks; CMD; coefficient of multiple determination; EDXRFS; energy dispersive X-ray fluorescence and scattering; HCA; hierarchical cluster analysis; NARL; national agricultural research laboratory; PLS; partial least squares; PLS-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; BP; bee pollen; GI; geographical indication; HPLC; high-performance liquid chromatography; GPS; global positioning system; PCA; principal component analysis; HCA; hierarchical cluster analysis; DRI; dietary reference intake; Ascorbic acid (PubChem CID: 54
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Hierarchical cluster analysis; Factor analysis; Regional hydrogeochemistry; Canadian Shield; Quaternary sediments
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Hierarchical cluster analysis; Principal component analysis; Linear discriminant analysis; Contaminants; Cachaça;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Polish mineral water; Hydrogeochemistry; Hierarchical cluster analysis; Bottle label
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Hierarchical cluster analysis; Hydrogeochemical; Mzuzu City; Shallow well; Water quality index; Water quality rating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Porcine circovirus type 2 (PCV2); Postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS); Hierarchical cluster analysis; Principle component analysis; Immunity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Concept mapping; Multidimensional scaling; Hierarchical cluster analysis; Evaluation methods; Internal validity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Heavy metal; Soil pollution; Index of pollution; Hierarchical cluster analysis; Hotspot identification; Spatial distribution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Food analysis; Food composition; Common beans; Phenolic compound; Phenolic acid; Antioxidant activity; Principal component analysis; Hierarchical cluster analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical; HCA; hierarchical cluster analysis; PCA; principal component analysis; FC; Folin-Ciocalteu; GAE; gallic acid equivalents; DE; dried extract; QE; quercetin equivalents; RSC; radical scavenger capacity; IC5
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; CAN; Calcium ammonium nitrate; AN; Ammonium nitrate; HME; Homemade explosives; ICP-MS; Inductively coupled plasma-mass spectrometry; FTIR; Fourier-transform infrared spectroscopy; DCS; Degree-of-class separation; HCA; Hierarchical cluster analysis; PCA; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; CoQ10; coenzyme Q10; EVOO; extra virgin olive oil; EFSA; European Food Safety Authority; HCA; hierarchical cluster analysis; Food composition; Food analysis; Arbequina; Virgin olive oil; Coenzyme Q10; Tocopherols; Polyphenols; Chemometric analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Rhizoma Smilacis Glabrae; Accelerated solvent extraction; Mass spectrometry; Charged aerosol detection; Coulometric array detection; SA; Similarity Analysis; HCA; Hierarchical Cluster Analysis; PCA; Principle ASE accelerated solvent extraction; ECD; elect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; 25(OH)D; 25-hydroxyvitamin D; BMI; body mass index; CF; cystic fibrosis; FEV1%predicted; percentage of predicted forced expiratory volume in 1 s; FDR; false discovery rate; HCA; hierarchical cluster analysis; Human Metabolomics Database; HMDB; HRM; high-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Breeding; Fruit Genebank collection; Hierarchical cluster analysis; Multivariate analysis; Principal component analysis; Sour cherry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی، تحلیل خوشه سلسله مراتبی; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Ecological risk; Source identification; Principal component analysis; Hierarchical cluster analysis; Toxic equivalency factors;