بتن با کارایی بالا

در این صفحه تعداد 151 مقاله تخصصی درباره بتن با کارایی بالا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بتن با کارایی بالا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; High-performance concrete; Ring-restrained concrete; Tensile strain failure model; Spalling; High temperature; Thermal stress; Vapor pressure; Type of aggregates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; High-performance concrete; Cracking resistance; Early-age; Tensile creep; Restrained stress; Autogenous shrinkage; Water-to-cement ratio; Temperature Stress Test Machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; High-performance concrete; Internal relative humidity; Internal curing; Prediction model; Super absorbent polymers; Critical time; Working w/c ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; High-performance concrete; Autogenous shrinkage; Internal curing; Internal relative humidity; Prediction model; Pre-wetted lightweight aggregate; Critical time; Water-to-cement ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; FNA; fine natural aggregates; FRA; fine recycled aggregates; CNA; coarse natural aggregates; CRA; coarse recycled aggregates; NA; natural aggregates; RA; recycled aggregates; RAC; recycled aggregates concrete; HPC; high-performance concrete; RC; reference
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; High-performance concrete; Early-age; Cracking resistance; Autogenous shrinkage; Prediction model; Curing temperature; Temperature Stress Test Machine; Cracking temperature; Stress reserve; Ratio of cracking stress to tensile strength
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; Internal curing; High-performance concrete; Super absorbent polymers; Autogenous shrinkage; Expansion; Prediction model; Internal curing efficiency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; High-performance concrete; Nano-SiO2 particles; Specific surface area; Mechanical properties; Non-destructive testing; Electrical resistivity; Microstructural investigations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; Heavyweight aggregates; High-performance concrete; Linear attenuation coefficient (μ); Half-value layer (HVL); Tenth-value layer (TVL);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; High-performance concrete; Pyrogenic nanosilica; Surface area; Steel fibers; Polypropylene fibers; Mechanical performance; Electrical resistivity; SEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; Heavyweight aggregates; High-performance concrete; Linear attenuation coefficient (μ); Half-value layer (HVL); Tenth-value layer (TVL)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; Jute fibres; Water-soluble polyvinyl alcohol (WSPVA) fibres; High-performance concrete; Explosive spalling; Vapour pressure; Permeability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتن با کارایی بالا; Concrete mix design; High-performance concrete; Packing density; Mortar film thickness; Paste film thickness; Water film thickness