بیمارستان

در این صفحه تعداد 1019 مقاله تخصصی درباره بیمارستان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیمارستان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیمارستان; Management control systems; Behavior; Hospital; Professional groups; Tenure; Sistemas de control de gestión; Comportamiento; Hospital; Grupos profesionales; Permanencia en el puesto;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیمارستان; Patient safety; Nurse staffing; Mortality; Post-surgical; Hospital; Care left undone; Missed care; Cross-sectional study; Mediation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیمارستان; Disabled child; Chronic disease; Biomedical technology; Hospitals; Child mortality; Discapacidad infantil; Enfermedad crónica; Tecnología biomédica; Hospital; Mortalidad infantil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیمارستان; Tabagisme; Personnel de santé; Hôpital; Santé publique; Epidémiologie; Smoking; Health care workers; Hospital; Public health; Epidemiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیمارستان; hospital; medical; psychiatric; inpatient; outpatient; ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; DPCRR; Danish Psychiatric Central Research Register; DNPR; Danish National Patient Register; ICD-10; International Statistical Classification of Disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیمارستان; Needs assessment; Comparative survey; Medical education; Hospital; Switzerland; Enquête comparative; Éducation médicale; Hôpital; Besoins et attentes; Suisse;