آشنایی با موضوع

هیدرو فرمیل دار کردن یک فرایند صنعتی برای تولید آلدهیدها از الکن هاست. این واکنش شیمیایی مستلزم افزودن خالص یک گروه فرمیل (CHO) و یک اتم هیدروژن به یک پیوند دوگانه کربن-کربن است.
در این صفحه تعداد 691 مقاله تخصصی درباره هیدرو فرمیل دار کردن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدرو فرمیل دار کردن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرو فرمیل دار کردن; TMS; thermomorphic solvent systems; TOF; turnover frequency; DMF; N,N-dimethylformamide; 1; isomeric decene mixture; 3; branched C11 aldehydes; 2; undecanal; 4; decane; BP; highboiling byproducts; v%; volume percentage; Homogeneous catalysis; Hydroformyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرو فرمیل دار کردن; 6PTU; Six blade up flow pitched turbine; GIR; Stirred Gas Inducing Reactor; STR; Conventional Stirred Reactor; VLR/LJLR; Venturi Loop Reactor/Liquid Jet Loop Reactor; Process intensification; Metrics; Venturi loop reactor; Hydrocracking; Hydroformylation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرو فرمیل دار کردن; Magnetic nanoparticles; Hyperbranched polymers; Dendritic catalysts; Immobilization of catalysts; Hydroformylation; One-pot reactionsH-PEI, hyperbranched poly(ethyleneimine); H-PAMAM, hyperbranched polyamindoamine; HBP, hyperbranched polymers; DB, degree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرو فرمیل دار کردن; Al; aluminum; CA; cyclooctane; CAS; stirred tank reactor cascade; CD; 1,3-cyclo-octadiene; CFD; computational fluid dynamics; CE; cyclooctene; COD; chemical oxygen demand; CP; conventional Process; CSTR; continuous stirred tank reactor; HAM; hydroaminomet