من چاقم

در این صفحه تعداد 148 مقاله تخصصی درباره من چاقم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI من چاقم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: من چاقم; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic antibody; IFAT; indirect fluorescent antibody test; pANCA; perinuclear ANCA; MPO; myeloperoxidase; cANCA; cytoplasmic ANCA; PR3; proteinase 3; IBD; inflammatory bowel disease; IMHA; immune-mediated hemolytic anemia; IMID;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: من چاقم; CPE; cytopathic effects; CP; capripox; CPV; capripoxvirus; Conventional RT-PCR; cnRT-PCR; DIVA; differentiating infected from vaccinated animals; GTPV; goat poxvirus; H; hemagglutinin protein; IFAT; immunofluorescent antibody test; F; fusion protein; OIE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: من چاقم; CT; cycle threshold; CVL; canine visceral leishmaniasis; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; IFAT; indirect fluorescent antibody test; ITS-1; internal transcribed spacer 1; kDNA; kinetoplast mini-circle DNA PBS phosphate buffered saline; PCR; polyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: من چاقم; CBC; complete blood cell count; ConA; concanavalin A; DNA; deoxyribonucleic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EU; ELISA units; IFAT; indirect immunofluorescence technique; IFN-γ; interferon-gamma; IL-10; interleukin-10; IL-4; interleukin 4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: من چاقم; VL; visceral leishmaniasis; IFNγ; interferon gamma; Th1; T helper 1; TLR; toll like receptor; IFAT; immunofluorescence anti-Leishmania antibody testing; IDRI; Infectious Disease Research Institute; Con A; concanavalin A; TNFα; tumor necrosis factor alph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: من چاقم; BrdU; 5-bromo-2-deoxyuridine; CMLA; Canine Macrophage Leishmanicidal Assay; ELISpot; Enzyme-Linked Immunospot Assay; IFAT; immunofluorescent antibody test; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LiESP; L. infantum excreted-secreted proteins; LTT; Lymphobl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: من چاقم; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EST; expressed sequence tag; IFAT; indirect immunofluorescent antibody test; NSS; normal saline solution; ORF; open reading frame; PAGE; polyacrylamide gel electrophoresis; PBS; phosphate buffered saline; PVDF; po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: من چاقم; IFAT; indirect fluorescent antibody test; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; PCR; polymerase chain reaction; DNA; deoxyribonucleic acid; S/P; sample to positive; dNTP; 2′-deoxynucleoside 5′-triphosphate; CI; confidence interval; Neospora caninu