کروماتوگرافی ایمونوفنیک

در این صفحه تعداد 141 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی ایمونوفنیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی ایمونوفنیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; Ab; antibody; BRs; brassinosteroids; HRP; horseradish peroxidase; IAC; immunoaffinity chromatography; IAG; immunoaffinity gel; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EtOAc; ethyl acetate; Et3N; triethylamine; mAb; monoclonal antibody; SPE; solid phase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; IMS; Residues; Contaminants; Risk assessment; Mass spectrometry; AIMS; aspiration ion mobility spectrometry; CCS; collision cross section; CD; corona discharge; CV; compensation voltage; DMS; differential mobility spectrometry; DTIMS; drift time ion mobil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; Biofluid; Immunoaffinity chromatography; Plasma/Serum; Immunodepletion; Immunoenrichment; Biomarker discovery; Proteomics; Affinity proteomics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; Immunoaffinity chromatography; Mass spectrometry; Phytopathogens; Thaumatin; CpLP; Calotropis procera; PrLP; Plumeria rubra; CgLP; Cryptostegia grandiflora; TpLP; Thevetia peruviana; HdLP; Himatanthus drasticus; CapLP; Carica papaya latex proteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; Single-domain antibody; Recombinant human lactoferrin; Immunoaffinity chromatography; Separation of homologous proteinsAb, antibody; sdAb, single-domain antibody; fsdAb, formatted single-domain antibody; LF, lactoferrin; gLF, goat lactoferrin; hLF, human
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6- Benzyladenine riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenosine-5′-monophosphate; CDK; Cyclin-dependent kinase; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; AA; arachidonic acid; AD; Alzheimer disease; AdA; adrenic acid; ALA; α-linolenic acid; AMPP; N-(4-aminomethylphenyl)pyridinium; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; aSAH; aneurysmal subarachnoid hemorrhage; BHT; butylated hydroxytoluene; BSTFA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; DI; disposition index; eGFR; estimated glomerular filtration rate; FSR; fractional synthesis rate; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; IAC; immunoaffinity chromatography; OGTT; oral glucose tolerance test; OMM; oral minimal model; SI; insulin s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; Immunoaffinity chromatography; Hesperidin; Narirutin; Citri reticulatae Pericarpium; Traditional Chinese medicine; Purification technology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; Capsaicin (Pubchem CID: 1548943); Dihydrocapsaicin (Pubchem CID: 107982); Capsaicin-d3 (Pubchem CID: 57369257; Dihydrocapsaicin-d3 (Pubchem CID: 71316141)Capsaicinoids; Immunoaffinity chromatography; Isotope dilution internal standard; LC–MS/MS; Inedible
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; 1,25(OH)2D2; 1α,25-dihydroxyvitamin D2; 1,25(OH)2D3; 1α,25-dihydroxyvitamin D3; 17(OH)P4; 17α-hydroxyprogesterone; 17(OH)P5; 17α-hydroxypregnenolone; 24,25(OH)2D3; 24R,25-dihydroxyvitamin D3; 25(OH)D2; 25-hydroxyvitamin D2; 25(OH)D3; 25-hydroxyvitamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; Antioxidant; Asparagaceae; Auxins; Cytokinin homeostasis; Conservation; Rooting; BA; N6-benzyladenine; BAR; N6-benzyladenine-9-riboside; BA9G; N6-benzyladenine-9-glucoside; BAR5′MP; N6-benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CCE; cyanidin chloride
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; Estrogen-related receptor alpha; Nuclear receptor; Orphan receptor; Breast cancer; Cancer; Immunoaffinity chromatography; Immunoprecipitation; Immunofluorescence; ELISA; Chromatin immunoprecipitation; Antibody characterization; Monoclonal; Polyol-responsi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; LMW; low molecular weight; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry; IAC; immunoaffinity chromatography; APEI; atmospheric pressure electrospray ionization; IS; internal standard; HILIC; hydrophilic interaction chromatography; LDTD; la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی ایمونوفنیک; Biointeraction analysis; Immunoaffinity chromatography; High-performance affinity chromatography; Split-peak analysis; Peak decay analysis; Frontal affinity chromatography; Antibody–antigen interactions; Kinetic studies