آشنایی با موضوع

ایندوسیانین سبز یا (ICG) یک نوع داروی رنگی سیانین مورداستفاده در تشخیص گذاری‌های پزشکی می‌باشد که برای تشخیص مواردی همچون: برون ده قلبی، عملکرد کبدی، و همینطور نحوهٔ جریان خون در کبد و نیز در آنژیوگرافی چشم کاربرد دارد. مقدار مشخصی از این ماده به صورت بولوس وریدی تجویز شده و در زمانهای مختلف نمونه‌گیری به عمل می‌آید. ایندوسیانین سبز در محلولهای آبی ناپایدار است و باید در عرض 6 ساعت استفاده شود. هر چند رنگ در پلاسما و خون پایدار است، لذا نمونه‌ها را تا چندین ساعت بعد از تهیه می‌توان نگه داشت.
در این صفحه تعداد 468 مقاله تخصصی درباره ایندوسیانین سبز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایندوسیانین سبز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; M/F; male/female; MRI; magnetic resonance imaging; CT; cmputed tomography scan; SAH; subarachnoid hemorrhage; ICH; intracerebral hemorrhage; KPS; Karnofsky Performance Score; HH; Hunt-Hess; ICG; indocyanine green; ISUIA; International Study of Intracrania
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; ICG; indocyanine green; ILM; internal limiting membrane; MH; macular hole; MHRD; concomitant macular hole and retinal detachment; PVR; proliferative vitreoretinopathy; RD; retinal detachment; RRD; rhegmatogenous retinal detachment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; ALA; aminolevulinic acid; CT; computerized tomography; EPR; enhanced permeability and retention; FDA; Food and Drug Administration; FRET; Föster (fluorescence) resonance energy transfer; gGlu; γ-glutamyl; GGT; γ-glutamyltransferase; HMRG; hydroxymethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; Cerebral bypass; Flow 800; Hyperperfusion syndrome; BFI; Blood flow index; DLCFA; Descending lateral circumflex artery; EC-IC; Extracranial-to-intracranial; HPS; Hyperperfusion syndrome; ICG; Indocyanine green; ICG-BFA; Indocyanine green-based flow anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; AUC; Area under the curve; FIGS; fluorescence image-guided surgery; ICG; indocyanine green; IGS; image-guided surgery; HA; hyaluronic acid; NIR; near-infrared; NIRF; near-infrared fluorescent; NP(s); nanoparticle(s); PBA; aminopropyl-1-pyrenebutanamide; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; Anterior cervical discectomy and fusion; Bow hunter; Dynamic angiography; Osteophytic compression; Vertebral artery; ACDF; Anterior cervical discectomy and fusion; BHS; Bow hunter's syndrome; CT; Computed tomography; DIOA; Dynamic intraoperative catheter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; Intraoperative angiography; Intraoperative navigation system; M4 segment; Neurosurgical procedures; Subarachnoid hemorrhage; 3D-CT; 3-Dimensional computed tomography; CT; Computed tomography; ICG; Indocyanine green; ICH; Intracerebral hematoma; MCA; Middl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; ASA; American Society of Anesthesiologists; CD; Clavien-Dindo classification; ICG; indocyanine green; POD; postoperative day; PS-M; propensity score matching;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; Polymeric nanomedicines; Peptide; Cancer therapy; Therapeutic delivery; AF; aminoflavone; ANG; angiopep-2; BBB; blood brain barrier; BCECs; brain capillary endothelial cells; BP; bortezomib-pinanediol; bPEISS; bioreducible branched polyethylenimine; BPLP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; 56MESS; (1S2S-diaminocyclohexane)platinum(II)] dichloride; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; Apt; aptamer; AUC; area under curve; BBR3464; (trans,trans,trans)-bis-mu-(hexane-16-diamine)-mu-[diammineplatinum(II)]bis[diammine(chloro)platinum(II)] tetrani
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; AICA; Anterior Inferior Cerebellar Artery; AVM; Arterial-venous Malformation; BTO; Balloon test occlusion; ICA; Internal Carotid Artery; ICG; Indocyanine green; MMC; Maine Medical Center; MCA; Middle Cerebral Artery; mRS; Modified Rankin Score; NBCA; n-bu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; AMD; age-related macular degeneration; ERM; epiretinal membrane; FTMH; full-thickness macular hole; GA; geographic atrophy; ICG; indocyanine green; ILM; internal limiting membrane; logMAR; logarithm of the minimum angle of resolution; MH; macular hole; NN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; AD; Alzheimer's disease; CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluid; DCLN; deep cervical lymph node; EBD; evans blue dye; ICG; indocyanine green; ISF; interstitial fluid; LN; lymph node; MLN; mandibular lymph node; MeILN; medial iliac lymph nod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; AMD; age-related macular degeneration; AREDS; Age-Related Eye Disease Study; CATT; Comparison of AMD Treatment Trials; CNV; choroidal neovascularization; FA; fluorescein angiography; FAF; fundus autofluorescence; GA; geographic atrophy; ICG; indocyanine g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; History; Intracranial aneurysm; Microsurgery; Surgery; ACoA; Anterior communicating artery; ICA; Internal carotid artery; ICG; Indocyanine green;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; Antimicrobial photodynamic therapy; Apoptosis; Gene expression; Human gingival fibroblast cells; Indocyanine green; Periodontal disease; Real-time quantitative reverse transcription PCR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; AHO; aqueous humor outflow; ICG; indocyanine green; IOP; intraocular pressure; NHP; nonhuman primate; OCT; optical coherence tomography; RS; Ringer's solution; TM; trabecular meshwork;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; EDI; enhanced depth imaging; FAF; fundus autofluorescence; ICG; indocyanine green; NTM; nontuberculous mycobacterium; OCT; optical coherence tomography; PCR; polymerase chain reaction; RPE; retinal pigment epithelium; SD OCT; spectral-domain optical coher
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایندوسیانین سبز; Cerebral aneurysm; Fluorescein sodium; Fluorescein videoangiography; ACoA; anterior communicating artery; CTA; computed tomography angiography; DSA; digital subtraction angiography; FL; fluorescein sodium; H&H; Hunt and Hess; ICA; internal carotid artery;