تغذیه نوزاد

در این صفحه تعداد 161 مقاله تخصصی درباره تغذیه نوزاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تغذیه نوزاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; infant feeding; heart disease; healthy child; HDL; High-density lipoprotein; SBP; Systolic blood pressure; TARGetKids!; The Applied Research Group for Kids; WC; Waist circumference;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Infant feeding; Clinical guidelines; Food allergy; Evidence-based research; Knowledge translation; Health education; ASCIA; Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy; CFAR; Centre for Food and Allergy Research; NHMRC; National Health and Med
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Breastfeeding; Infant feeding; Formula milk; Supplementary milk; Complementary feeding; Non-alcoholic fatty liver disease; Adolescents; Obesity; Maternal obesity; Risk factors; Raine study; Pregnancy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Feeding styles; Confirmatory factor analysis; Infant feeding; Latino; IFSQ; Infant Feeding Styles Questionnaire; CFI; Comparative Fit Index; RMSEA; Root Mean Square Error of Approximation; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CFQ; Child Feedin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Development of feeding skills; Infant feeding; Feeding problems; Infants and preterm infantsDesenvolvimento das habilidades alimentares; Alimentação infantil; Problemas de alimentação; Bebês e crianças prematuras
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Development of feeding skills; Infant feeding; Feeding problems; Infants and preterm infantsDesenvolvimento das habilidades alimentares; Alimentação infantil; Problemas de alimentação; Bebês e crianças prematuras
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Atopic dermatitis; eczema; infant; body composition; vitamin D; infant feeding; AD; Atopic dermatitis; BASELINE; Babies After SCOPE: Evaluating the Longitudinal Impact Using Neurological and Nutritional Endpoints; BMI; Body mass index; IQR; Interquartile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Peanut allergy; infant feeding; guidelines; skin prick test; specific IgE; prevention; EAT; Enquiring About Tolerance; HREC; Human Research Ethics Committee; LEAP; Learning Early About Peanut Allergy; OFC; Oral food challenge; sIgE; Specific IgE; SPT; Ski
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Food allergy; double-blind, placebo-controlled food challenge; principal component analysis; infant feeding; prospective food diary dataDBPCFC, Double-blind, placebo-controlled food challenge; PCA, Principal component analysis; PIFA, Prevalence of Infant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Food allergy; infant feeding; solids; egg; peanut; formula; weaning; family history; guidelinesaMOR, Adjusted multinomial odds ratio; MOR, Multinomial odds ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تغذیه نوزاد; Infant feeding; Exclusive breastfeeding; Complementary feeding; Hunter-gatherers; Horticulturalists; Allomothers; The Central African Republic;