فرکانس لحظه ای

در این صفحه تعداد 157 مقاله تخصصی درباره فرکانس لحظه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرکانس لحظه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Time-frequency analysis; Parameterised time-frequency analysis; Instantaneous frequency; Synchrosqueezing transform; Adaptive chirplet decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Modified tacho-less order tracking; Nonlinear compensating demodulation transform; Instantaneous frequency; Sharp speed variation; Fault diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Smart relay; Overcurrent identification; Overcurrent classification; Transformer transients; Huang Hilbert Transform; Instantaneous frequency; Smart protection; Industry 4.0;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; SNR; Signal-Noise Ratio; SVD; Singular Value Decomposition; SV; Singular Value; FC; Center Frequency; CSMW; Complex Shifted Morlet wavelet; EWMA; Exponentially Weight Moving Average; MSPC; Multivariate Statistical Process Control; MM; Mathematical Morphol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Frequency modulated signals; Time-frequency analysis; Polynomial phase signals; Parameter estimation; Cubic phase function; Chirp-rate; Instantaneous frequency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Wave groups; Hilbert-Huang Transform; Abnormal waves; Instantaneous frequency; Instantaneous energy; Frequency modulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Ridge analysis; Wavelet ridges; Time-frequency representations; Wavelet transform; Windowed Fourier transform; Instantaneous frequency; Synchrosqueezing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Instantaneous frequency; Complex Shifted Morlet Wavelets; Subspace methods; Eigenspace methods; Roller bearings fault frequencies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Nonlinear joint model; Instantaneous frequency; Instantaneous amplitudes; Nonlinear joint model updating; Shake table test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Mass spectrometry; Ion motion equation; Fourier transform (FT); Fourier transform mass spectrometry (FTMS); Orbitrap; Ion cyclotron resonance (ICR); Instantaneous frequency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; DM; Diabetes Mellitus; DR; Diabetic Retinopathy; NPDR; Non-Proliferative Diabetic Retinopathy; PDR; Proliferative Diabetic Retinopathy; ME; Macular Edema; MA; Microaneurysms; HA; Haemorrhages; CWS; Cotton Wool Spots; VB; Venous Beading; NV; Neovasculariza
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرکانس لحظه ای; Instantaneous frequency; Anti-noise; Wavelet transform; Generalized Morse wavelets; Tight frame; Iterative shrinkage–thresholding (IST)