اطمینان بیننده

در این صفحه تعداد 122 مقاله تخصصی درباره اطمینان بیننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اطمینان بیننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اطمینان بیننده; Drug-induced sleep endoscopy; Drug-induced sedation endoscopy; Upper airway stimulation; Sleep-disordered breathing; Obstructive sleep apnea; Inter-rater reliability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اطمینان بیننده; Birth attendant; Essential care for every baby; Essential newborn care; Ghana; Inter-rater reliability; Neonatal mortality; Newborn health; Objective structured clinical examination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اطمینان بیننده; CT; computed tomography; ICC; intra-class correlation coefficient; IRR; inter-rater reliability; MRI; magnetic resonance imaging; NF2; neurofibromatosis type 2; SDD; smallest detectable difference; SDD%; relative smallest detectable difference; ST; slice
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اطمینان بیننده; Obstetrical triage; reliability; validity; CAPWHN; Canadian Association of Perinatal and Women's Health Nurses; CGH; Chatham General Hospital; CTAS; Canadian Triage Acuity Scale; ESI; Emergency Severity Index; IRR; inter-rater reliability; ITR; intra-rate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اطمینان بیننده; pneumonia; ultrasound; pediatric; sensitivity; specificity; inter-rater reliability; CCC; Complex chronic condition; CCHMC; Cincinnati Children's Hospital Medical Center; CT; Computed tomography; CXR; Chest radiography; IRR; Interrater reliability; LCM; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اطمینان بیننده; Level III; Development of Diagnostic Criteria with Nonconsecutive Patients; Diagnostic StudyScapular dyskinesis; 3D wing CT; prone position; inter-rater reliability; cutoff value; observational method; concomitant disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اطمینان بیننده; Human error behavior analysis; Task analysis; Grey relational analysis (GRA); Inter-rater reliability; Metro traffic dispatcher;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اطمینان بیننده; Psychosocial risk; Heart transplant evaluation; Outcomes; Transplant candidate selection; Assessment tool; ACR; Acute Cellular Rejection; AMR; Antibody-Mediated Rejection; EMR; electronic medical record; HF; heart failure; HT; heart transplantation; ICC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اطمینان بیننده; ACL; anterior cruciate ligament; AP; anterior-posterior; CRA; coronal reference axis; CRP; coronal reference plane; CT; computed topography; CTS; coronal tibial slope; LTS; lateral tibial slope; ML; medial-lateral; MRI; magnetic resonance image; MTS; me