آشنایی با موضوع

یکی از روش های ایجاد پایداری و حفظ سلامت تولید در بوم نظام های کشاورزی استفاده از روش های کشت مخلوط Intercropping است. کشت مخلوط به عنوان یکی از شیوه های زراعی هم راستا با اهداف اکولوژیک، افزایش کارایی مصرف منابع و پایداری عملکرد را به همراه دارد. این شیوه یکی از نظام های کشاورزی پایدار در کشاورزی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اجرا می شود. فواید کشت مخلوط: 1- تنوع: تنوع زیادی در مزارع چند محصولی وجود دارد. این امر به کشاورزکمک می کند که فقط به یک گیاه وابسته نبوده و به طور ایده آل به تولید مستمر محصولات در مزرعه دست پیدا کند. 2- کاهش میزان حمله آفات وبیماریها: اثر جلب کنندگی و بازدارندگی بعضی از گونه های گیاهی به جلوگیری از حمله آفات به سایر محصولات کمک می کند. این تنوع باعث افزایش مقاومت گیاهان به آفات و بیماری ها شده وشرایط را برای عوامل آفات وبیماری ها جهت یافتن گونه های معین نامساعد می کند. 3- بهبود مدیریت باروری خاک: کشت مخلوط با لگوم هایی مانند لوبیا ها،باعث بهبود تأمین نیتروژن در گیاهان غیر لگوم در دوره بعدی کشت می شود. 4- کنترل علف های هرز: به طور ایده آل کشت مخلوط سطح خاک را سریعتر و با تراکم بیشتری می پوشاند بنابراین به طور موثر از پراکنش و رشد علف های هرز جلوگیری می کند. معایب کشت مخلوط: 1- رقابت بین گونه ای 2- محدودیت استفاده از ماشین های کشاورزی 3- اثرات سوء ترشحات ریشه ای 4- متفاوت بودن نیازهای غذایی و سموم شیمیایی 5- مدیریت مزرعه. ویژگیهای جذب مواد غذایی در کشت مخلوط: 1- ریشه های گیاهان تشکیل دهنده مخلوط در حجم های مختلف خاک پراکنده میشوند و این امر باعث می گردد در مجموع مواد غذایی بیشتری از یک حجم معین خاک جذب شود. 2- گیاهان تشکیل دهنده مخوط ممکن است از نظر جذب مواد غذایی مکمل یکدیگر باشند. 3- حداکثر احتیاج گیاهان مختلف به مواد غذایی در زمین های مختلف فرق می کند. 4- اگر دو گیاه با دوره رویش متفاوت (دوره رشد بلند و کوتاه ) با یکدیگر اجزاء یک مخلوط را بوجود آورند تمام مواد غذایی موجود در خاک پس از برداشت گیاهی که دوره رویش کوتاه دارد در اختیار گیاه دوم قرار می گیرد.

در این صفحه تعداد 212 مقاله تخصصی درباره کشت مخلوط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کشت مخلوط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کشت مخلوط; B; Sole bottle gourd; C; Sole cowpea; DI; Deficit irrigation; FI; Full irrigation; IPAR; Intercepted photosynthetic active radiation; k; Extinction coefficient; LA; Leaf area; LAI; Leaf area index; RF; Rainfed; RUE; Radiation use efficiency; SB; Sorghumâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کشت مخلوط; Facilitation; Information integration; Intercropping; Legume; Mesocosm experiment; Neighbour recognition; Plant-plant interactions; Root aggregation; Root distribution; Root foraging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کشت مخلوط; Biodiversity; Functional diversity; Intercropping; Water use efficiency; Crop ecophysiology response; Sustainable agriculture; Wpw; watermelon-peanut within-row intercrop; Spw; watermelon-peanut strip intercrop; Wpwo; waterrmelon-peanut-okra within-row in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کشت مخلوط; Peanut/maize intercropping; Transcriptional analysis; Iron nutrition; Fe; iron; SSH; suppression subtractive hybridization; ACC; aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase; MAs; mugineic acid family phytosiderophores; TOM1; transporter of mugineic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کشت مخلوط; C33; D13; G11; Q12; Q15; Climatic risk; Food crop portfolio; India; Farm households; Off-farm income; Single-index approach; Intercropping; Mixed cropping;