لنز داخل چشمی

در این صفحه تعداد 117 مقاله تخصصی درباره لنز داخل چشمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لنز داخل چشمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; Cataract surgery; accommodation; intraocular lens; accommodative IOL; OCT; image processingKataraktoperation; Akkommodation; Intraokularlinse; Akkommodative IOL; OCT; Bildverarbeitung
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; IOL; intraocular lens; PCO; posterior capsule opacification; LEC; lens epithelial cell; EMT; epithelial-mesenchymal transition; PMF; polymethoxyflavone; proMMP; pro-matrix metalloproteinase; PCNA; proliferating cell nuclear antigen; MAPK; mitogen-activa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; AMD; age-related macular degeneration; CDVA; corrected distance visual acuity; CNVA; corrected near visual acuity; D; diopter; IOL; intraocular lens; LogMAR; logarithm of the minimum angle of resolution; OCT; ocular coherence tomography; OVD; ophthalmic v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; ACD; anterior chamber depth; AE; absolute error; AL; axial length; avg K; average keratometry; CDVA; corrected distance visual acuity; CI; confidence interval; D; diopters; EPT; effective phacoemulsification time; EUREQUO; European Registry of Quality Out
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; τm; amplitude-weighted mean fluorescence lifetime; AMD; age-related macular degeneration; ETDRS; Early Treatment Diabetic Retinopathy Study; FAF; fundus autofluorescence; FLIO; fluorescence lifetime imaging ophthalmoscopy; IOL; intraocular lens; LSC; lon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; AE; adverse event; BCVA; best-corrected visual acuity; CI; confidence interval; FDA; Food and Drug Administration; IOL; intraocular lens; IOP; intraocular pressure; ITT; intention-to-treat; MIGS; microinvasive glaucoma surgery; OAG; open-angle glaucoma; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; Age-related macular degeneration; Retinal pigment epithelium; Reactive oxygen species; Blue light; Inflammatory cytokine; Macrophage; AMD; age-related macular degeneration; CNV; choroidal neovascularization; IOL; intraocular lens; LED; light-emitting diod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; ACD; anterior chamber depth; AL; axial length; BCVA; best-corrected visual acuity; D; diopters; IOL; intraocular lens; K; corneal curvature; LVC; laser vision correction; MAE; mean absolute error; MedAE; median absolute error; OCT; optical coherence tomog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; BCVA; best-corrected visual acuity; CME; cystoid macular edema; dB; decibels; EZ; ellipsoid zone; HFA; Humphrey Field Analyzer; IOL; intraocular lens; logMAR; logarithm of the minimum angle of resolution; MD; mean deviation; OCT; optical coherence tomogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; ANSI; American National Standards Institute; BCDVA; best-corrected distance visual acuity; D; diopter; IOL; intraocular lens; logMAR; logarithm of the minimum angle of resolution; OLA; open-label arm; RCA; randomized control arm; UCDVA; uncorrected distan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; AMD; age-related macular degeneration; BCVA; best-correct visual acuity; CS; cataract surgery; DIOP; diurnal intraocular pressure; IOL; intraocular lens; IOP; intraocular pressure; MIGS; microinvasive glaucoma surgery; OAG; open-angle glaucoma; OHTS; Ocul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لنز داخل چشمی; Customized aspheric; spherical; intraocular lens; image performance; numerical ray tracing; 2nd order surfaces; optimizationIndividualisierte asphärische IOL; Abbildungsqualität; numerisches Raytracing; Flächen 2. Ordnung; Optimierung