آشنایی با موضوع

دریاچه ‏هاى طبیعى و مخازن مصنوعى (سدها) به عنوان چاله‏ هایى براى نگاهداشت آب حوضه آبخیز و همچنین براى تجمع رسوبات ریز مشتق از جوّ محسوب مى‏ شود و بنابراین، اطلاعات با ارزشى از تغییرات زمانى در این ورودى‏ ها وجود دارد. در حالى که استفاده از رسوبات دریاچه‏ هاى طبیعى به عنوان اسناد زیست محیطى ثابت شده است، کاربرد رسوبات سدها (دریاچه‌‏هاى مصنوعى) به عنوان رکوردهاى زمانى کمتر بوده است. امروزه فرسایش و رسوبگذاری مشکلات زیادی را در جهان به وجود آورده است. از جمله این مشکلات پر شدن مخزن سدها در اثر رسوبات رودخانه ای و همچنین آلودگی منابع آبی در اثر رسوبات آلوده به مواد شیمیایی و میکروبی است. رسوبات دریاچه‌ای منشا متفاوتی دارد که عمده‌ترین آنها سه گروه آواری، شیمیایی و بیولوژیکی طبقه‌بندی می‌شود. مهم‌ترین رسوبات دریاچه‌ای عبارتند از: ـ رسوبات کلاستیک دریاچه‌ای؛ ـ رسوبات آهکی دریاچه‌ای؛ ـ رسوبات آهن‌دار دریاچه‌ای؛ ـ رسوبات آلی دریاچه‌ای؛ ـ رسوبات نمکی دریاچه‌ای.
در این صفحه تعداد 379 مقاله تخصصی درباره رسوبات دریاچه‌ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رسوبات دریاچه‌ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسوبات دریاچه‌ای; triple oxygen isotopes; gypsum hydration water; relative humidity; lake sediments; Younger Dryas; Late Glacial-Holocene transition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسوبات دریاچه‌ای; Holocene; Younger Dryas; Winter rain minima; Atlantic forcing; Western Mediterranean; North Atlantic Oscillation (NAO); Seasonality; Solar forcing; Lake sediments; Middle Atlas; Morocco;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسوبات دریاچه‌ای; Gravel pit lakes; Hydrology; Hydrochemistry; Ecological functioning; Land use change; Climate change; Groundwater; Surface water; Lake sediments; Evaporation; Redox reactions; Dissolution-precipitation; Nutrients; Metals; Alkalinity; Fluvial setting; Coas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسوبات دریاچه‌ای; MCs; microcystins; MCLR; microcystin-LR (L = leucine, R = arginine); MCRR; microcystin-RR; HPLC; high-performance liquid chromatography; DAD; diode array detector; HA; humic acid; MS; mass spectrum; Microcystin; Cyanobacteria; Anoxic biodegradation; L