لامینا کریبراسا

در این صفحه تعداد 50 مقاله تخصصی درباره لامینا کریبراسا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لامینا کریبراسا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; AS; anterior sclera; BM; Bruch's membrane; CI; confidence interval; DH; disc hemorrhage; IGPS; Investigating Glaucoma Progression Study; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; LCCI; lamina cribrosa curvature index; LCD; lamina cribrosa depth; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; BL; border length; BMO; Bruch's membrane opening; BT; border tissue; D; diopter; EDI; enhanced depth imaging; GPA; glaucoma progression analysis; LC; lamina cribrosa; ONH; optic nerve head; PPA; parapapillary atrophy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; BMO; Bruch membrane opening; EDI; enhanced depth imaging; ICC; intraclass correlation coefficient; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; NTG; normal-tension glaucoma; ONH; optic nerve head; PPA; parapapillary atrophy; RNFL; retinal nerve fiber l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; AO; adaptive optics; LC; lamina cribrosa; MRI; magnetic resonance imaging; ONH; optic nerve head; POAG; primary open-angle glaucoma; RGC; retinal ganglion cell; RNFL; retinal nerve fiber layer; SAP; standard automated perimetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; ADAGES; African Descent and Glaucoma Evaluation Study; DH; disc hemorrhage; DIGS; Diagnostic Innovations in Glaucoma Study; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; MD; mean deviation; OCT; optical coherence tomography; RNFL; retinal nerve fiber la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; CI; confidence interval; D; diopter; EDI; enhanced depth imaging; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; MD; mean deviation; OAG; open-angle glaucoma; OCT; optical coherence tomography; PCS; paracentral scotoma; RGC; retinal ganglion cell; SD; sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; Primary open-angle glaucoma; Lamina cribrosa; Adaptive optics; Glaucome primitif à angle ouvert; Lame criblée; Optique adaptative;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; cpRNFL; circumpapillary retinal nerve fiber layer; cpVD; circumpapillary vessel density; dB; decibels; DIGS; Diagnostic Innovations in Glaucoma Study; IN; inferonasal; IOP; intraocular pressure; IT; inferotemporal; LC; lamina cribrosa; MD; mean deviation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; Myopia; Glaucoma; Optic nerve head; Lamina cribrosa; Guinea pig; Intraocular pressure; primary open angle glaucoma; POAG; lamina cribrosa; LC; optic nerve head; ONH; retinal ganglion cell; RGC; intraocular pressure; IOP; scanning electron microscopy; SEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; BM; Bruch's membrane; BP; blood pressure; βPPA; β-zone parapapillary atrophy; CCT; central corneal thickness; cpRNFL; circumpapillary retinal nerve fiber layer; cpVD; circumpapillary vessel density; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; MD; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; AC; adaptive compensation; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; OCT; optical coherence tomography; ONH; optic nerve head; POAG; primary open-angle glaucoma; TE; trabeculectomy; 3-D; 3-dimensional;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; APAC; acute primary angle-closure; BMO; Bruch's membrane opening; DRPPT; dark room prone provocative test; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; SD OCT; spectral-domain optical coherence tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; BM; Bruch's membrane; DH; disc hemorrhage; EDI; enhanced depth imaging; IGPS; Investigating Glaucoma Progression Study; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; LCD; lamina cribrosa depth; LCT; lamina cribrosa thickness; MIP; maximum intensity proj
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; APON; acquired pits of the optic nerve; CCT; central corneal thickness; CI; confidence interval; EDI OCT; enhanced-depth imaging optical coherence tomography; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; MD; mean deviation; OCT; optical coherence tomog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; DH; disc hemorrhage; EDI; enhanced depth imaging; IGPS; Investigating Glaucoma Progression Study; IOP; intraocular pressure; LC; lamina cribrosa; OCT; optical coherence tomography; ODP; optic disc pit; ONH; optic nerve head; PFS; parafoveal scotoma; PLT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; endothelium; optic nerve; lamina cribrosa; central retinal vein; central retinal artery; CRAO; central retinal artery occlusion; CRVO; central retinal vein occlusion; e; distance from cell apex to nucleus in the downstream direction of blood flow; ANCOVA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لامینا کریبراسا; APON; acquired pits of the optic nerve; CSC; central serous chorioretinopathy; EDI; enhanced depth imaging; FA; fluorescein angiography; GCL; ganglion cell layer; ICGA; indocyanine green angiography; INL; inner nuclear layer; LC; lamina cribrosa; OCT; opt