شبیه سازی بزرگ Eddy (LES)

در این صفحه تعداد 107 مقاله تخصصی درباره شبیه سازی بزرگ Eddy (LES) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبیه سازی بزرگ Eddy (LES) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Computational fluid dynamics (CFD); Large eddy simulation (LES); Reverse osmosis; Concentration polarization; Vibration enhanced reverse osmosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Large Eddy Simulation (LES); Probability density function (pdf) method; Eulerian stochastic field formulation; Droplet evaporation model; Turbulent spray flame;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Adhesive particles; Agglomeration; Turbulent pipe flow; Large Eddy Simulation (LES); Soft-sphere Discrete Element Method (DEM); Johnson-Kendall-Roberts (JKR) model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); CFD modeling; Best practices; Meshing guidelines; Solution guidelines; Aerosol deposition; Reynolds-averaged Navier Stokes (RANS) equations; Low Reynolds number (LRN) turbulence model; Large eddy simulation (LES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Large eddy simulation (LES); turbulent kinetic energy (TKE) fluxes; turbulent kinetic energy budget; double-averaging analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Large eddy simulation (LES); drag and lift coefficients; vortex shedding frequency; empirical mode decomposition (EMD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Blow-off (BO); Bluff-body; Large Eddy Simulation (LES); Transported Probability Density Function (TPDF); Eulerian stochastic field (ESF);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Cyclone separators; Multi-inlet; Large eddy simulation (LES); Precessing vortex core (PVC); Artificial neural network; Surrogate-based optimization (SBO);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Turbulent channel flow; Vortex generators; Large eddy simulation (LES); Proper orthogonal decomposition (POD); Quadrant analysis; Vortical motion; Bursting events; Coherent structures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Polluting measurements; Visual observation; Large Eddy Simulation (LES); Major pollutant emissions; Turbulent stratified swirl flame;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Flame stability; Large eddy simulation (LES); Particle image velocimetry (PIV); Premixed flame; Recirculation zone (RZ); Step combustor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Large eddy simulation (LES); Presumed probability density function (PDF); Scramjet; Tabulated thermo-chemistry; Turbulent combustion model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Large eddy simulation (LES); High-order implicit large eddy simulation (HILES); High-order hybrid cell-edge and cell-node dissipative compact scheme (HDCS); Geometric conservation law (GCL); Curvilinear mesh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی بزرگ Eddy (LES); Pollutant dispersion; Computational Fluid Dynamics (CFD); Finite element method (FEM); Large Eddy Simulation (LES); Heat and mass transfer