آخرین حداکثر یخبندان

در این صفحه تعداد 445 مقاله تخصصی درباره آخرین حداکثر یخبندان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آخرین حداکثر یخبندان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; Generalized linear models; Last Glacial Maximum; Mahalanobis distance; Maximum entropy; Mid-Holocene; Niche models; Species distribution modelling; Sweet chestnut;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; Continental margin evolution; Quaternary geology; Clinoform; Sediment partitioning and prediction; Paleoenvironmental reconstruction; Sequence stratigraphy; Sea level changes; Last glacial maximum; Climate change effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; Palaeoecology; Palaeoclimatology; Amazon; Biodiversity; Canopy model; Ecophysiology; Last glacial maximum; Carbon balance; Forest resilience;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; Southern California; Summer insolation; Marine isotope stages; Dansgaard-Oeschger events; Hydroclimate; Paleoproductivity; San Bernardino Mountains; Last glacial maximum; Lacustrine; Orbital forcing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; Deglaciation; Rock glacier; Surface exposure dating; In situ cosmogenic chlorine-36; In situ cosmogenic beryllium-10; Oldest Dryas; Younger Dryas; Holocene; Pyrenees; Spain; LGM; Last Glacial Maximum; FIS; Fennoscandian Ice Sheet; CRE; Cosmic-Ray Exposure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; Debris-covered glacier; Oldest dryas; Cosmogenic exposure dating; Sierra de la Demanda; LGM; Last Glacial Maximum; OD; Oldest Dryas; YD; Younger Dryas; CED; Cosmogenic Exposure Dating; ELA; Equilibrium Line Altitude; HTM; Holocene Thermal Maximum; AAR; Ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; B/A; Bølling-Ållerød; D/O; Dansgaard-Oeschger; EI; electron ionization; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; LGM; Last Glacial Maximum; MIS3; Marine Isotope Stage 3; ODP; Ocean Drilling Program; OMZ; oxygen minimum zone; SST; sea surface te
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; alluvial-fan sedimentation; terrestrial cosmogenic nuclides; Indian Summer Monsoon; Last Glacial Maximum; paleo-erosion rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; Last glacial maximum; Habitat filtering; Phylogenetic community assembly; Mammoth steppe; Joint species distribution models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; Last Glacial Maximum; South America; Pampa; Patagonia; EPat; Eastern Patagonia; LGM; Last Glacial Maximum; PMIP3; Paleoclimate Modelling Intercomparison Project Phase III; SACZ; South Atlantic convergence zone; SWP; Subtropical Wet Plain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آخرین حداکثر یخبندان; Greenland ice sheet; Last glacial maximum; Marine sediment cores; Deglacial lithofacies; Submarine landforms; Grounding-zone wedge; Ice-sheet retreat; Calving bay; West Greenland;