آشنایی با موضوع

ساختارهای هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه نوع خاصی از ترکیبات هستند که ساختمان بلوری آن‌ها از کنار هم قرار گرفتن واحدهای دوبعدی به‌وسیله‌ نیروهای ضعیف ساخته شده است. مثال‌های ساده و شناخته‌شده این ترکیبات عبارت‌اند از: گرافیت، هیدروکسیدهای فلزات قلیایی خاکی، و فلزات واسطه. در سال‌های اخیر، این ساختارها توجه تعداد زیادی از محققان را در زمینه‌های مختلف به ‌خود جلب کرده‌اند. در این مقاله روش‌های تهیه و کاربردهای متنوع این ساختارها در نانومواد مورد بررسی قرار گرفته است. دارورسانی کنترل شده با استفاده از LDH ها افزودن LDH به محلولی آبی داروی هدف در دمای اتاق، منجر به قرارگیری دارو بین صفحات میزبان می شود. LDH ها خاصیت ضد اسیدی و ضد پپسینی داشته و قادرند برای پذیرش مولکولهای جدید به ابعادی بیش از20Å ، متورم شوند. محصولات ضداسیدی انحصاری مثل(TALCIDTM وALTACITETM)حاویLDH، [Mg6Al2(OH)16]CO3 هستند. داروهای نام آشنای دیکلوفناک (Diclofenac(DIC))، ایبوبروفن، ناپروکسن، جم فیبروزیل، ۲- پروپیل پنتانوئیک اسید، ۴- بی فنیل استیک اسید و تولفنامیک اسید، به طور برگشت پذیر درون LDH لایه سازی شدند. تعدادی از عاملهای ضدالتهابی قلبی عروقی که کربوکسیلیک اسید یا مشتقات آن هستند نیز میتوانند به منظور رهاسازی کنترل شده، در LDH لایه سازی شوند. علاوه بر وجود پتانسیل اینگونه مواد در دارورسانی به بدن، با انتخاب یونهای فلزی در لایه های میزبان (LDH)، امکان کنترل مکان رهاسازی و پروفایل فارماکوسنتیک نیز وجود خواهد داشت. پایداری در pH نیز با انتخاب لایه های فلزی، که از برهمکنشهای مولکولی ممانعت می کنند، قابل کنترل است. میان لایه سازی کردن در هیدروتالسیت (hydrotalcite(HTlc) رهاسازی DIC را تغییر می دهد. ناحیه درون لایه ای این ماتریکس می تواند میکرو رگی در نظرگرفته شود که دارو در آن ذخیره شده و توسط مراحل حذف لایه ها در نتیجه یونهای موجود در روده کوچک، رها می شود. رهاسازی DIC به تراوش از میان ذره و نه به غلظت دارو، بستگی دارد. مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که دارو با از بین رفتن لایه سازها، رها شده و با یونهای موجود در محیط تعویض می شود. در pH=5. 7، رهایش دارو از HTIc-DIC آهسته تر از رهایش از مخلوط فیزیکی است و بعد از 9 ساعت کامل می شود. آنالیزهای سنتیکی نشان دهنده اهمیت نفوذ از ذرات در سرعت رهاسازی کنترل شده دارو است. درنتیجه میان لایه سازی معکوس تعدادی از عاملهای ضد التهابی قلبی عروقی در LDH ها، می تواند منجر به سیستم دارورسان قابل تنظیم جدید شود هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگا‌نه با علامت اختصاری (LDH) نشان داده می‌شوند. این ساختارها دارای ویژگی تبادل‌کننده آنیون هستند و فرمول عمومی آن‌ها به‌صورت زیر است: [M(II)1-XM(III)X(OH)2 ]. Y-. zH2O بارزترین و عمده‌ترین سنگ معدن آن‌ها هیدروتالسیت است؛ به همین دلیل، به این ساختارها ترکیبات هیدروتالسیت‌ مانند هم گفته می‌شود. فرمول شیمیایی هیدروتالسیت به‌صورت Mg0. 75Al0. 25(OH)2 (CO3)0. 5]. 0. 5H2O] است (شکل ۱)[1]. ذرات رس شباهت‌های زیادی دارند که این شباهت‌ها عبارت‌اند از: الف) ساختار لایه‌لایه. ب) کامپوزیت‌های شیمیایی پهن. پ) چگالی بار متغیر در لایه‌ها. ت) خواص تبادل آنیون. ث) فضای بین لایه‌ای واکنش‌پذیر. ج) افزایش حجم هنگام قرار گرفتن در آب. 2. ترکیب آنیون‌های بین دو لایه از لحاظ تئوری، محدودیتی برای نوع آنیونی که بین دو لایه قرار می‌گیرد وجود ندارد. عناصر زیادی وجود دارند که می‌توانند میان دو لایه قرار بگیرند. حتی مولکول‌های طبیعی هم می‌توانند به این گروه از آنیون‌ها اضافه شوند و این امر موجب بالا بردن تعداد ترکیبات بین لایه‌ای می‌شود. خانواده آنیون‌های بین لایه‌ای عبارت‌اند از: الف) هالیدها، مانند F،Cl،Br،I ب) آنیون‌های اکسیدهای غیرفلزی -BO33-، CO32 پ) آنیون‌های اکسیدهای فلزی-VO43-، CrO42 ت) کمپلکس‌های آنیونی فلزات واسطه -Fe (CN) 62 ث) آنیون‌های فلزی ناپایدار CH3COO، C6H5COO ج) پلیمرهای آنیون PSS، PVS
در این صفحه تعداد 803 مقاله تخصصی درباره هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Surface modification; Mussel-inspired polymerization; Polydopamine; Anhydride; Layered double hydroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Biselenite; Polyselenide; Iodide; Ion exchange;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Cobalt-iron-chromium; Layered double hydroxide; Oxygen evolution reaction; Water oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Cotton textile; Flexibility; Electrodeposition; Asymmetric supercapacitors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; HRP enzyme; Immobilization; Colloidal stability; Hybrid material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Zeolite; Layered double hydroxide; Sodium adsorption; Potassium adsorption; Chloride adsorption; Regeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Cholorophenols; Cotton yarn; Honey; Layered double hydroxide; Packed in tube solid-phase extraction; Polypyrrole;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Intercalation; Sulfur-containing organic anion; Potentially toxic metal; Dual-electronic adsorbent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Adsorption; Thiol; Layered double hydroxide; Heavy metal ions; Selectivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Poly(lactide); Caprolactone; Valerolactone; Layered double hydroxide; Tissue scaffold; Network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Gold nanoclusters; Theranostic; Magnetic resonance imaging; Fluorescence imaging; Photodynamic therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; AEM; anion exchange membrane; CCM; catalyst coated membrane; CCS; catalyst coated substrate; CV; cyclic voltammetry; DFT; density functional theory; DI; de-ionized; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; GDL; gas diffusion layer; GDE; gas diffusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Sample pretreatment; enrichment; nanomaterial; low-abundance proteins/peptides; phosphoproteins/phosphopetides; glycoproteins/glycopeptides; AAPBA; poly 3-acrylaminophenylboronic acid; AEX; anion-exchange chromatography; AFP; α-fetoprotein; AgNPs; silver
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Silver nanowire; Layered double hydroxide; Glucose oxidation; Electrochemical sensor; Glucose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Mixed metal oxides; Layered double hydroxide; Photoanode; Calcination temperature; Dye-sensitized solar cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Biosafety; Vascular cells; Cell proliferation and viability; Cell migration; Haemolysis; Complement activation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Specific surface area; Al disorder; Crystallinity; Particle size; Calcination-reconstruction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Chitosan; Lignin; Layered double hydroxide; Electron paramagnetic resonance; X-ray photoelectron spectroscopy.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Gallic acid; Controlled release; Antioxidant activity; Photostability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Analgesic molecule; 2-dimension confinement; Release properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Protein adsorption; Immunoglobulin G; Human serum albumin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Al2O3; alumina; ALG; alginate; AMP; amylopectin; APS; ammonium persulfate; ATH; aluminum hydroxide; ATRP; atom-transfer radical polymerization; BN; boron nitride; CA; cellulose acetate; CaCO3; calcium carbonate; CB; carbon black; CBD; chemical bath deposi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; LDH; layered double hydroxide; XRD; X-ray diffraction; ICP-AES; inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry; SEM; scanning electron microscopy (SEM); Magnesium-aluminum layered double hydroxide; Preparation; Particle size distribution; Parti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Layered double hydroxide; Micro-sampling; Centrifugeless; Air-agitated; Dispersive solid-phase extraction; Bio-fluids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Zeolite; Acid treatment; Layered double hydroxide; Na+ adsorption; Cl− adsorption; Saline groundwater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; Forward osmosis membrane; Polyvinyl chloride; Layered double hydroxide; Thin film composite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه یا هیدروکسید دو لایه; USA; United States of America; FHWA; Federal Highway Administration; ASTM; American Society for Testing and Materials; ISTEA; Intermodal Surface Transportation Efficiency Act; PG; performance grade; IR; infrared spectroscopy; TGA; thermogravimetric analys