منطقه برگ

در این صفحه تعداد 254 مقاله تخصصی درباره منطقه برگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI منطقه برگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; ∑Gi; sum of Gi in the period considered; [C(p)]; Mallows Coefficient; AGR; absolute growth rate; DAT; days after transplanting; Dm; dry matter; DMI; dry matter increase; EC; electrical conductivity; Gi; solar radiation inside the greenhouse; Go; global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; B; Sole bottle gourd; C; Sole cowpea; DI; Deficit irrigation; FI; Full irrigation; IPAR; Intercepted photosynthetic active radiation; k; Extinction coefficient; LA; Leaf area; LAI; Leaf area index; RF; Rainfed; RUE; Radiation use efficiency; SB; Sorghumâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; DAP; days after planting; SPAR; Soil-Plant-Atmosphere-Research; VL; vine length; NOD; node number; LA; leaf area; LW; leaf weight; SW; stem weight; RW; root weight; TD; total dry weight; SR; storage root; LRL; longest root length; RCL; cumulative root len
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; ABTS; 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ANOVA; analysis of variance; BF; blue film; Car; carotenoids; Chl; chlorophyll; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; CIred-edge; chlorophyll index red edge; CRI700; carotenoid concentrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; OCS; organic cropping system; CCS; conventional cropping system; LA; leaf area; LAI; leaf area index; SLA; specific leaf area; PAR; photosynthetically active radiation; DAT; day after transplant; Processing tomato; Dry weight accumulation; Dry matter part
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; DI; deficit-irrigation; DIM; deficit-irrigation management; ETCF; evapotranspiration of maize grown at field conditions; ETCP; evapotranspiration of maize grown in pots; GDD; growing degree days; I; irrigation; I1; severe-deficit-irrigation level; I2; mod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; ADF; acid detergent fiber; V5; corn vegetative stage five; R1; corn reproductive phase one; R3; corn reproductive phase three; NFC; non-fibrous carbohydrates; LA; leaf area; Corn; Foliage; Fungicide; Ruminant nutrition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; APX; ascorbate peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; glutathione; GSSG; oxidized glutathione; LA; leaf area; LWP; leaf water potential; RWC; relative water content; SOD; superoxide dismutase; A. hybridus; A. hypochondriacus; Antioxidative enzymes; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; DAP; days after planting; DW; dry weight; HN; high nitrogen; HW; high water; LA; leaf area; LN; low nitrogen; LW; low water; LTR; leaf transpiration rate; NUE; nitrogen use efficiency; PR; photosynthesis rate; RR/S; ratio of roots to shoots; SLN; specific
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; LA; leaf area; LAI; leaf area index; RH; relative humidity; TSS; total soluble solids; TA; titratable acidity; FW; fresh weight; DM; dry matter; SD; standard deviations; ANOVA; analysis of variance; SPSS; statistical package for social sciences; cv; culti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; ASI; anthesis-silking interval; ENV; environment; GY; grain yield; HI; harvest index; IPAR; intercepted photosynthetically active radiation; KN; kernel number; KW; kernel weight; LA; leaf area; LAI; leaf area index; NIWA; National Institute of Water and A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; CGR; crop growth rate; CGRES; crop growth rate between emergence and silking; CGRss; crop growth rate between silking and silage harvest; CRM; comparative relative maturity; ENV; environment; GY; grain yield; HI; harvest index; IPAR; intercepted photosynt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; BL; blue light; Chl; chlorophyll; Car; carotenoids; DLI; daily light integral; DW; dry weight; Ea; light absorption efficiency; FR; far-red radiation; LA; leaf area; LAR; leaf area ratio; LIE; light interception efficiency; LMA; leaf mass per area; Na; ni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; PLH; plant height; LA; leaf area; NS; number of spike per meter square; NKS; number of kernels per spike; TKW; thousand kernels weight; GY; grain yield; DH plant; doubled haploid plant; Durum wheat; Genetic variation; Salinity; In vitro gynogenesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; CHL; chlorophyll content; DR; drought recovery; DS; drought stress; GCA; general combining ability; H2; broad sense heritability; h2; narrow sense heritability; LA; leaf area; LMA; leaf mass area; LPP; number of green leaves per plant; LRWC; leaf relative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; μ; relative growth rate of the shoot; NP; N concentration in plant shoots; PP; P concentration in plant shoots; N:P; ratio of N to P concentrations; NP:PP; ratio of N to P concentrations in plant shoots; NS; N amount that was supplied; PS; P amount that
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه برگ; PDS; plant derived smoke; RFW; root fresh weight; SFW; shoot fresh weight; SDW; shoot dry weight; RWC; relative water contents; MSI; membrane stability index; SL; strigolactone; Plant derived smoke; Root shoot length; Leaf area; Relative water contents; C