آشنایی با موضوع

پروانه سانان حشراتی هستند که تقریباً همه مردم آ‌ن‌ها را می شناسند و دارای چهار بال هستند که سطح بال ها بوسیله پولک پوشیده شده است. لارو همه گونه های پروانه سانان به استثنا چند گونه محدود از گیاهان مختلف تغذیه می کنند. تعدادی از گونه ها در این راسته از آفات بسیار مهم درختان میوه و تعداد معدود دیگر در شرایط گلخانه ای جزء آفات گیاهان زینتی به شمار می روند. برای شناسایی و تفکیک گروه‌های مختلف پروانه سانان، دو ویژگی مهم رگ بندی بال و مکانیسم جفت شدن بال های جلو و عقب به هنگام پرواز قابل توجه است. رگ بندی بال در پروانه سانان نسبتاً ساده و تعداد رگ های عرضی و طولی کم است. در پروانه ها چهار مکانیسم برای جفت شدن بال های جلو و عقب به هنگام پرواز وجود دارد که عبارتند از: 1- فیبولا (Fibula) 2- ژوگوم (Jugum) 3- فرنیلوم (Frenulum) 4- هیمورال اَنگِل (Humeral angle) عمده پروانه های روز پروازی که در طبیعت مشاهده می شوند دارای مکانیسم هیمورال انگل هستند. لارو پروانه ها بصورت های مختلفی از گیاهان تغذیه می کنند. تعدادی از آن‌ها آزادانه از قسمت های مختلف گیاه مانند برگ، میوه یا گل تغذیه می‌کنند و یا در داخل شاخه و تنه درختان بافت چوبی گیاه را استفاده می‌کنند. تعداد معدودی از گونه ها هم جزء آفات انباری هستند و در شرایط انباری از انواع خشکبار تغذیه می کنند. راسته لپیدوپترا به پنج زیر راسته تقسیم می شود که عبارتند از: 1. زیر راسته زوگلوپترا (Zeugloptera) ؛ تنها پروانه هایی هستند که دارای آرواره بالا می‌باشند. بنابراین توانایی تغذیه از مواد جامد مثل گرده گل‌ها را دارند و این ویژگی در سایر پـروانـه هـا دیــده نمی شـود. در ایـن زیـر راستــه خـانـواده میـکروپـتریـژیـده (Micropterygidae) حائز اهمیت است 2. زیر راسته داکنونیفا (Dacnonypha) ؛ گرچه حشرات کامل دارای آرواره هستند ولی آرواره هایشان غیرفعال است. در واقع گاله های مربوط به هر یک از آرواره های پایین بهم متصل شده و خرطوم را بوجود آورده‌اند که بوسیله آن از مواد مایع تغذیه می کنند. 3. زیر راسته اکسوپوریا (Exoporia) ؛ در این راسته خانواده ای به نام هیپالیده (Hepialidae) وجود دارد که از نظر شکل ظاهری شباهت به پروانه های اسفینژیده (Sphingidae) دارد ولی لاروهای آن‌ها عموماً از ریشه گیاهان تغذیه می کنند. 4. زیر راستهمونوتریزیا (Monotrysia)؛ تعدادی از گونه های مونوتریزیا بصورت می‌نوز فعالیت می کنند. مهم‌ترین خانواده این زیر راسته استیگملیده (Stigmellidae) است که لارو های آن از پارانشیم برگ های گیاهان تغذیه میکنند. 5. بزرگترین زیر راسته دیتریسیا (Ditrysia) ؛ عمده پروانه ها در این زیر راسته تقسیم‌بندی می شوند
در این صفحه تعداد 605 مقاله تخصصی درباره پروانه سانان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروانه سانان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروانه سانان; Achroia grisella; competitive environment; ejaculate size; lek mating system; Lepidoptera; postcopulatory sexual selection; sperm competition risk; sperm economy; strategic ejaculation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروانه سانان; CHC; cuticular hydrocarbon; QMP; queen mandibular pheromone; DART; direct analysis in real time; ESI; electrospray ionization; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; GC EAD; gas chromatography electroantennogram detection; LDI; laser desorption
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروانه سانان; antipredator behaviour; defence; Lepidoptera; nonconsumptive effects; predation risk; predation risk–foraging trade-offs; trait-mediated effects
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروانه سانان; AbCtr; Absolute Contributions; ARA; Arachnida; CA; correspondence analysis; COL; Coleoptera; DIP; Diptera; DTr; diet trend; FOR; Formicidae; HCA; hierarchical cluster analysis; HEM; Hemiptera; HOM; Homoptera; HYM; Hymenoptera; LEP; Lepidoptera; OFT; optim